an image
an image

กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ปี 2558 จำนวน 840 อัตรา

       กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2558 รวมจำนวน 840 อัตรา แบ่งเป็นระดับปริญญา 523 อัตรา และระดับ ปวช. – ปวส. 317 อัตรา พร้อมเปิดให้มีการรับสมัคร 2 ช่วง โดยช่วงแรก สำหรับอัตราภูมิภาค กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 25 มกราคม 2558 และช่วงที่ 2 สำหรับอัตราทั่วไป กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 13 กุมภาพันธ์ 2558

 

        นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  เปิดเผยว่า ในปี 2558  กฟผ. จะมีการเปิดรับสมัครสรรหาภายนอกจำนวน 840 อัตรา แบ่งเป็นระดับปริญญา 523 อัตรา และระดับ ปวช. – ปวส. 317 อัตรา ซึ่ง คณะกรรมการบริหาร กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาได้เห็นชอบแนวทางการสรรหาภายนอก ประจำปี 2558  โดยคุณสมบัติของผู้สมัครยังคงเหมือนเดิม คือ

        นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 จะมีการเปิดรับสมัครแบบออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการเข้ารับสมัครตรงเฉพาะอัตราภูมิภาค ในบางพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ/เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าจะนะ และเขื่อนบางลาง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก สำหรับอัตราภูมิภาค กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-25 มกราคม 2558 และช่วงที่ 2 สำหรับอัตราทั่วไป กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้ว ไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ประกาศรับสมัครงาน เว็บไซต์ www.egat.co.th

       “ขอย้ำว่าการสรรหาบุคลากรของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้” นายสืบพงษ์ กล่าว

แผนกประชาสัมพันธ์
ติดต่อศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จองบ้านพัก การเดินทางสู่แม่เมาะ