an image
an image

กฟผ.แม่เมาะ บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา  12 สิงหาคม 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่


แผนกประชาสัมพันธ์
ติดต่อศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จองบ้านพัก การเดินทางสู่แม่เมาะ