การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 26-10-2014
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 25-10-201416.00 น.Y1.631.742.642.641.351.631.231.35
25-10-201422.00 น.Y
26-10-201404.00 น.
26-10-201410.00 น.
26-10-201416.00 น.
SO3 25-10-201416.00 น.Y2.212.301.902.352.391.922.072.11
25-10-201422.00 น.Y
26-10-201404.00 น.
26-10-201410.00 น.
26-10-201416.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Data not found !
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910