การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 29-06-2016
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 28-06-201616.00 น.Y2.072.052.131.821.882.032.441.912.29
28-06-201622.00 น.Y1.791.261.261.711.631.461.491.741.99
29-06-201604.00 น.0.841.681.821.991.542.412.13
29-06-201610.00 น.1.261.821.492.301.511.821.96
29-06-201616.00 น.
SO3 28-06-201616.00 น.Y5.364.543.803.603.503.373.823.373.11
28-06-201622.00 น.Y3.583.623.883.763.243.102.712.223.52
29-06-201604.00 น.3.323.783.132.813.063.202.73
29-06-201610.00 น.3.873.712.812.742.893.132.90
29-06-201616.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Date-month-year Time Unit Free Lime (%) SO3 (%)
29-มิ.ย.-2559 04:00 น. 04 0.84 3.32
29-มิ.ย.-2559 04:00 น. 05 1.68 3.78
29-มิ.ย.-2559 04:00 น. 08 1.82 3.13
29-มิ.ย.-2559 04:00 น. 09 1.99 2.81
29-มิ.ย.-2559 04:00 น. 11 1.54 3.06
29-มิ.ย.-2559 04:00 น. 12 2.41 3.20
29-มิ.ย.-2559 04:00 น. 13 2.13 2.73
29-มิ.ย.-2559 10:00 น. 04 1.26 3.87
29-มิ.ย.-2559 10:00 น. 05 1.82 3.71
29-มิ.ย.-2559 10:00 น. 08 1.49 2.81
29-มิ.ย.-2559 10:00 น. 09 2.30 2.74
29-มิ.ย.-2559 10:00 น. 11 1.51 2.89
29-มิ.ย.-2559 10:00 น. 12 1.82 3.13
29-มิ.ย.-2559 10:00 น. 13 1.96 2.90
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910