การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 27-01-2020
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (MM-T1)
Free Lime 26-01-202016.00 น.Y2.242.472.472.64
26-01-202022.00 น.Y
27-01-202004.00 น.
27-01-202010.00 น.
27-01-202016.00 น.
SO3 26-01-202016.00 น.Y2.922.473.533.42
26-01-202022.00 น.Y
27-01-202004.00 น.
27-01-202010.00 น.
27-01-202016.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Data not found !
แผนกวัตถุพลอยได้ Tel. 054255370,054255379 Fax. 054255378

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910