การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 25-10-2016
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 24-10-201616.00 น.Y1.541.491.961.633.453.281.541.26
24-10-201622.00 น.Y
25-10-201604.00 น.
25-10-201610.00 น.
25-10-201616.00 น.
SO3 24-10-201616.00 น.Y2.471.843.142.474.123.752.692.11
24-10-201622.00 น.Y
25-10-201604.00 น.
25-10-201610.00 น.
25-10-201616.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Data not found !
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910