การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 26-04-2015
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 25-04-201516.00 น.Y2.101.992.022.021.571.681.351.401.40
25-04-201522.00 น.Y
26-04-201504.00 น.
26-04-201510.00 น.
26-04-201516.00 น.
SO3 25-04-201516.00 น.Y4.905.465.164.472.213.342.352.232.49
25-04-201522.00 น.Y
26-04-201504.00 น.
26-04-201510.00 น.
26-04-201516.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Data not found !
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910