การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 28-03-2015
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 27-03-201516.00 น.Y1.401.601.771.260.931.351.070.901.32
27-03-201522.00 น.Y
28-03-201504.00 น.
28-03-201510.00 น.
28-03-201516.00 น.
SO3 27-03-201516.00 น.Y3.253.853.473.461.681.981.802.032.32
27-03-201522.00 น.Y
28-03-201504.00 น.
28-03-201510.00 น.
28-03-201516.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Data not found !
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910