การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 23-05-2015
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 22-05-201516.00 น.Y1.631.851.992.100.931.401.460.871.46
22-05-201522.00 น.Y2.132.191.562.051.510.621.790.761.37
23-05-201504.00 น.2.511.852.442.971.631.741.091.77
23-05-201510.00 น.
23-05-201516.00 น.
SO3 22-05-201516.00 น.Y2.863.163.393.342.362.792.432.452.76
22-05-201522.00 น.Y3.274.224.093.372.782.372.802.272.76
23-05-201504.00 น.4.814.564.414.472.872.783.512.33
23-05-201510.00 น.
23-05-201516.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Date-month-year Time Unit Free Lime (%) SO3 (%)
23-พ.ค.-2558 04:00 น. 04 2.51 4.81
23-พ.ค.-2558 04:00 น. 05 1.85 4.56
23-พ.ค.-2558 04:00 น. 06 2.44 4.41
23-พ.ค.-2558 04:00 น. 07 2.97 4.47
23-พ.ค.-2558 04:00 น. 08 1.63 2.87
23-พ.ค.-2558 04:00 น. 10 1.74 2.78
23-พ.ค.-2558 04:00 น. 11 1.09 3.51
23-พ.ค.-2558 04:00 น. 13 1.77 2.33
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910