การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 06-03-2015
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 05-03-201516.00 น.Y1.962.272.662.942.972.272.41
05-03-201522.00 น.Y1.041.351.251.841.680.861.77
06-03-201504.00 น.2.061.771.612.001.351.511.51
06-03-201510.00 น.1.982.061.561.791.321.60
06-03-201516.00 น.
SO3 05-03-201516.00 น.Y2.852.763.002.743.022.942.79
05-03-201522.00 น.Y2.272.872.553.103.003.052.31
06-03-201504.00 น.3.442.773.143.792.603.073.21
06-03-201510.00 น.3.533.962.313.462.252.09
06-03-201516.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Date-month-year Time Unit Free Lime (%) SO3 (%)
06-มี.ค.-2558 04:00 น. 04 2.06 3.44
06-มี.ค.-2558 04:00 น. 05 1.77 2.77
06-มี.ค.-2558 04:00 น. 08 1.61 3.14
06-มี.ค.-2558 04:00 น. 09 2.00 3.79
06-มี.ค.-2558 04:00 น. 10 1.35 2.60
06-มี.ค.-2558 04:00 น. 11 1.51 3.07
06-มี.ค.-2558 04:00 น. 13 1.51 3.21
06-มี.ค.-2558 10:00 น. 04 1.98 3.53
06-มี.ค.-2558 10:00 น. 05 2.06 3.96
06-มี.ค.-2558 10:00 น. 08 1.56 2.31
06-มี.ค.-2558 10:00 น. 09 1.79 3.46
06-มี.ค.-2558 10:00 น. 10 1.32 2.25
06-มี.ค.-2558 10:00 น. 11 1.60 2.09
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910