การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 24-04-2014
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 23-04-201416.00 น.Y1.231.121.601.510.981.180.481.231.460.93
23-04-201422.00 น.Y1.041.090.901.261.601.220.491.181.630.86
24-04-201404.00 น.
24-04-201410.00 น.
24-04-201416.00 น.
SO3 23-04-201416.00 น.Y4.143.163.522.931.252.001.812.082.131.23
23-04-201422.00 น.Y3.713.680.003.413.593.101.931.162.362.02
24-04-201404.00 น.
24-04-201410.00 น.
24-04-201416.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Data not found !
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910