การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 01-09-2016
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 31-08-201616.00 น.Y3.763.703.703.452.553.762.312.224.022.68
31-08-201622.00 น.Y
01-09-201604.00 น.
01-09-201610.00 น.
01-09-201616.00 น.
SO3 31-08-201616.00 น.Y4.484.424.194.143.273.943.572.854.093.63
31-08-201622.00 น.Y
01-09-201604.00 น.
01-09-201610.00 น.
01-09-201616.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Data not found !
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910