การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 20-09-2014
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 19-09-201416.00 น.Y3.172.833.453.771.561.512.361.881.77
19-09-201422.00 น.Y
20-09-201404.00 น.
20-09-201410.00 น.
20-09-201416.00 น.
SO3 19-09-201416.00 น.Y3.503.683.584.102.092.332.843.013.57
19-09-201422.00 น.Y
20-09-201404.00 น.
20-09-201410.00 น.
20-09-201416.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Data not found !
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910