การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 30-09-2016
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 29-09-201616.00 น.Y3.844.432.503.731.911.400.810.811.571.74
29-09-201622.00 น.Y
30-09-201604.00 น.
30-09-201610.00 น.
30-09-201616.00 น.
SO3 29-09-201616.00 น.Y3.954.182.543.432.212.291.701.592.842.97
29-09-201622.00 น.Y
30-09-201604.00 น.
30-09-201610.00 น.
30-09-201616.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Data not found !
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910