การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 22-08-2014
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 21-08-201416.00 น.Y2.502.642.382.781.511.821.011.571.881.29
21-08-201422.00 น.Y
22-08-201404.00 น.
22-08-201410.00 น.
22-08-201416.00 น.
SO3 21-08-201416.00 น.Y4.134.304.834.802.762.572.022.712.532.15
21-08-201422.00 น.Y
22-08-201404.00 น.
22-08-201410.00 น.
22-08-201416.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Data not found !
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910