การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 12-02-2016
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 11-02-201616.00 น.Y0.790.761.541.120.560.560.560.84
11-02-201622.00 น.Y1.040.871.571.740.840.901.120.93
12-02-201604.00 น.
12-02-201610.00 น.
12-02-201616.00 น.
SO3 11-02-201616.00 น.Y2.772.133.493.871.301.832.382.55
11-02-201622.00 น.Y2.401.393.733.421.491.872.152.06
12-02-201604.00 น.
12-02-201610.00 น.
12-02-201616.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Data not found !
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910