การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
   

เลือกวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
ผลวิเคราะห์ประจำวันที่ 29-07-2014
ผลวิเคราะห์ วันสุ่มตัวอย่าง UNIT
Date Time 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Free Lime 28-07-201416.00 น.Y2.923.220.790.930.590.621.541.23
28-07-201422.00 น.Y2.783.141.571.262.380.900.56
29-07-201404.00 น.3.904.960.391.261.070.871.49
29-07-201410.00 น.4.574.431.461.070.981.181.51
29-07-201416.00 น.
SO3 28-07-201416.00 น.Y4.625.053.433.482.572.472.612.15
28-07-201422.00 น.Y4.905.362.843.183.242.922.98
29-07-201404.00 น.5.075.202.723.123.063.163.65
29-07-201410.00 น.5.795.671.892.723.272.912.05
29-07-201416.00 น.
ตั้งแต่วันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่   ถึงวันที่ :   Click เพื่อเลือกวันที่     
Date-month-year Time Unit Free Lime (%) SO3 (%)
29-ก.ค.-2557 04:00 น. 06 3.90 5.07
29-ก.ค.-2557 04:00 น. 07 4.96 5.20
29-ก.ค.-2557 04:00 น. 08 0.39 2.72
29-ก.ค.-2557 04:00 น. 09 1.26 3.12
29-ก.ค.-2557 04:00 น. 10 1.07 3.06
29-ก.ค.-2557 04:00 น. 11 0.87 3.16
29-ก.ค.-2557 04:00 น. 13 1.49 3.65
29-ก.ค.-2557 10:00 น. 06 4.57 5.79
29-ก.ค.-2557 10:00 น. 07 4.43 5.67
29-ก.ค.-2557 10:00 น. 08 1.46 1.89
29-ก.ค.-2557 10:00 น. 09 1.07 2.72
29-ก.ค.-2557 10:00 น. 10 0.98 3.27
29-ก.ค.-2557 10:00 น. 11 1.18 2.91
29-ก.ค.-2557 10:00 น. 13 1.51 2.05
โครงการจัดการธุรกิจวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Tel. 054253950,054253969 Fax. 054253965

Copyright ©2003 Mmcoe.egat.co.th. หน่วยงานสารสนเทศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร. 054-252910