ตั้งแต่ :  
ถึง : 
Unit : 

FreeLime & SO3
ผลวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2564 Unit # 8
วัน-เดือน-ปี เวลา Free Lime (%) SO3 (%)
14 พ.ค. 256404:00 น.2.8903.120
14 พ.ค. 256410:00 น.1.5403.240
14 พ.ค. 256416:00 น.2.6903.680
14 พ.ค. 256422:00 น.2.8602.980
15 พ.ค. 256404:00 น.2.4403.130
15 พ.ค. 256410:00 น.3.9305.190
จำนวนข้อมูล 6 Records.