ตั้งแต่ :  
ถึง : 
Unit : 

FreeLime & SO3
ผลวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2564 Unit # 8
วัน-เดือน-ปี เวลา Free Lime (%) SO3 (%)
17 ต.ค. 256404:00 น.2.7202.790
17 ต.ค. 256410:00 น.1.4301.710
17 ต.ค. 256416:00 น.1.4002.180
จำนวนข้อมูล 3 Records.