• สรุปข่าวพลังงาน 12 ก.พ. 2562

  Search results for:

  ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าว : อธิบดีค้าภายในตรวจโรงงานปาล์มปัตตานี        นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อตรวจสอบโรงงานน้ำมันปาล์มของ บ.ปาล์มพัฒนาชายแดนภาคใต้ กนป. เห็นชอบให้นำน้ำมันปาล์มดิบไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าโดย กฟผ. และสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกิน โดยแบ่งกลุ่มและปริมาณการรับซื้อออกเป็น 4 กลุ่ม รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขายต้องมีสต๊อกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณเสนอขาย และสามารถส่งมอบให้ กฟผ. ได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือนหลังทำสัญญา ซึ่ง จ.ปัตตานีอยู่ในกลุ่มที่ 3 เป้าหมายที่ 3.2 หมื่นตัน สัดส่วนร้อยละ 20สื่อ : มติชน (กรอบบ่าย)ข่าว[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 11 ก.พ.2562

  Search results for:

  ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าว : กรีนพีซตั้งคำถาม PDP 2018        จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งข้อสังเกตต่อแผน PDP ฉบับใหม่ไว้ 5 ประเด็น คือ กำลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ใช้ก๊าซ LNG ซึ่งต้องนำเข้า ทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งที่ศักยภาพในแต่ละพื้นที่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้        ไม่มีแผนสำรองกรณีกำลังผลิต-ความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์        ไม่มีการจัดทำรายงาน SEA ที่จะประเมินว่าควรตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่        ไม่มีการระบุมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีโรงไฟฟ้าใหม่ทยอยเข้าระบบทุกปี       […]

 • สรุปข่าวพลังงาน 9-10 ก.พ.2562

  Search results for:

  ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวคอลัมน์ คิด เห็น Share : สถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย (โดย ทวารัฐ สูตะบุตร)        อัพเดทสถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าไทย 4 เรื่อง คือ ขณะนี้ยานยนต์ไฟฟ้า 100% มียอดสะสม 1,444 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์        ยานยนต์ประเภทปลั๊กอินไฮบริดมียอดสะสม 1.1 หมื่นคัน ส่วนใหญ่เป็นตลาดรถยนต์ค่ายยุโรป        รถยนต์ประเภทเซลล์เชื้อเพลิงยังไม่มีการจดทะเบียนในไทย และมีสถานีประจุอัดไฟฟ้าสาธารณะรวม 220 สถานี ขณะที่นโยบายการส่งเสริมสำคัญของภาครัฐ คือ[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 8 ก.พ. 2562

  Search results for:

  ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าว : สนพ. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น Public Hearing ทั่วภูมิภาค เพื่อปรับปรุงแผน PDP 2018        สนพ. เดินสายเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น Public Hearing ทั่วภูมิภาค มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เอกชน ประชาชน และนักวิชาการเข้าร่วม แนวทางการจัดทำแผนฯ จะให้ความสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านราคา และด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนประเด็นที่แตกต่างจากแผนฉบับเดิม คือ ระยะเวลาสิ้นสุดแผนฯ การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่จะคำนึงถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เอง และความสมดุลของระบบไฟฟ้าตามรายภาค ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 7 ก.พ. 2562

  Search results for:

  ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าว : นายกฯ ปิด 600 โรงงาน ยกเครื่องแก้ฝุ่นละออง ปลื้มปั๊ม ปตท.-บางจาก ลดดีเซลพรีเมียม '1บ.'        นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า ปตท. และบางจากฯ ได้นำร่องประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมซึ่งเป็นน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 แล้ว 1 บาทต่อลิตร หลัง ก.พลังงาน ขอความร่วมมือผู้ค้าไปก่อนหน้านี้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคที่จะเป็นทางเลือกในการช่วยลดมลพิษเพื่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยบางจากฯ ลดราคาบางจากไฮพรีเมียมดีเซล S อยู่ที่ 28.96 บาทต่อลิตร ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก กว่า 240 แห่งทั่วประเทศ เช่นเดียวกับปั๊มน้ำมันพีทีที[…]