• สรุปข่าวพลังงาน 24 ม.ค. 2561

  Search results for:

  ข่าว : นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ การกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ. ปตท. ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ ปตท. เพื่อศึกษาความเป็น ไปได้ในการจัดทำโครงการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยา (Active Pharmaceutical Ingredient, API) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตยา เสริมสร้างความมั่นคง และยกระดับอุตสาหกรรมยาของไทยให้ทัดเทียมสากล อันก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่คนไทย และประเทศไทยสื่อ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์ข่าว : คอลัมน์ ทิศทางประเทศไทย[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 23 ม.ค. 2561

  Search results for:

  ข่าว : นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ครม.รับทราบผลการหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้มีการแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่องที่ดิน ส.ป.ก. ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนการอนุญาตที่ให้เอกชนเข้าไปดำเนินกิจการด้านพลังงานในที่ดิน ส.ป.ก. ทั้งนี้ ผลสรุปการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีว่า ส.ป.ก.ไม่ต้องเปลี่ยนกฎกระทรวงที่ออกตาม คสช. และให้ดำเนินการด้านการอนุญาตการใช้พลังงานและประโยชน์สาธารณะต่อไปสื่อ : โพสต์ทูเดย์ข่าว : นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน การเงินและบัญชี บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นใกล้ระดับ 70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล มีผลทำให้ราคาปิโตรเคมีปรับตัวขึ้นตาม บริษัทฯอาจจะปรับเพิ่มเป้าหมายยอดขายเป็น 4.8 แสนล้านบาท จะเดิม 4.5[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 22 ม.ค. 2561

  Search results for:

  ข่าว : นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น กลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม        นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. กล่าวว่า ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ปรับสูงขึ้นเกือบแตะระดับ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล ปตท.ยังไม่มีแผนปรับสมมติฐานราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบปีนี้ จากเดิมที่วางไว้ 52-58 ดอลลาร์/บาร์เรล        นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กล่าวว่า ราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้นเกือบแตะระดับ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล จะส่งผลดีต่อธุรกิจสำรวจและผลิต เพราะรายได้จะแปรผันไปตามทิศทางราคาน้ำมันสื่อ :[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 20-21 ม.ค. 2561

  Search results for:

  ข่าว : นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า แนวโน้มระดับราคาน้ำมันตลาดโลกคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันส่วนใหญ่ประเมินราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยปี 61 อยู่ที่ระดับ 70 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ละมีโอกาสเคลื่อนไหวผันผวนขึ้น ไประดับ 80-90 เหรียญสหรัฐฯ/ บาร์เรล ในระยะสั้น เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองในหลายภูมิภาค ซึ่งหากระดับราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวนในระดับสูงมาก ทางสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ได้เตรียมมาตรการดูแลไว้แล้ว ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบต่อไป        ขณะเดียวกันได้มอบกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ศึกษาลดปริมาณสำรองน้ำมันดิบลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 6% อาจจะเหลือ 5% ซึ่งการสำรองดังกล่าวดำเนินการไว้ป้องกันเหตุภาวะการขาดแคลนแต่ในช่วงนี้สถานการณ์ต่าง ๆอย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเฉลี่ยตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีมีการปรับขึ้นค่อนข้างมากถึง[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 19 ม.ค. 2561

  Search results for:

  ข่าว : นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายจะลดบทบาท บมจ. ปตท. และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยอยากให้เข้าใจว่า ปตท.และ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 2 หน่วยงาน ยังต้องมีบทบาทและหน้าที่ร่วมกันรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งปัจจุบันและอนาคต ส่วนการผลิตไฟฟ้าและการจัดหาก๊าซธรรมชาติ นั้น ให้ทั้ง 2 หน่วยงาน สามารถร่วมแข่งขันด้วยได้ ในพื้นฐานเท่าเทียมกัน        นอกจากนี้ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าหลักของ กฟผ. และการจัดหาก๊าซธรรมชาติที่จำเป็นต่อความมั่นคงโดย ปตท. ที่เหมาะสมให้เป็นไปตามผลของการศึกษาที่จะมีการดำเนินการต่อไปทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยให้ความสำคัญต่ออนาคตในหน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสื่อ :[…]