• สรุปข่าวพลังงาน 20 มิ.ย. 2561

  Search results for:

  ข่าว : คอลัมน์ทิศทางประเทศไทย เรื่อง ปัจจัยกำหนดทิศทางราคา : ในช่วงครึ่งหลังของปี ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางราคาน้ำมันมีดังนี้   1. อุปสงค์น้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐ จีน และประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย เป็นกลุ่มประเทศที่ความต้องการใช้น้ำมันขยายตัวในระดับสูง โดย EIA คาดการณ์ว่าในปี 2018 อุปสงค์น้ำมันโลกจะอยู่ที่ 100.3 ล้านบาร์เรล/วัน มากกว่าอุปทานน้ำมันโลกราว 1 แสนบาร์เรล/วัน   2. อุปทานน้ำมันที่เติบโตช้าลงจากความสำเร็จของโอเปก ตามการดำเนินการตามข้อตกลงลดปริมาณการผลิตน้ำมัน และ   3. ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายในของเวเนซุเอลา ซึ่งส่งผลให้การผลิตน้ำมันดิบลดลงถึง 5 แสนบาร์เรล/วัน รวมทั้งการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐจากปัญหาโครงการนิวเคลียร์ อาจทำให้ปริมาณการส่งออกน้ำมันของอิหร่านลดลงราว 2-8 แสนบาร์เรล/วัน นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆ ของโลก[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 19 มิ.ย. 2561

  Search results for:

  ข่าว : นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดให้สอดรับกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศ และรูปแบบการลงทุนระบบสมาร์ทกริดที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่ง กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มอบงบประมาณราว 90 ล้านบาท ให้กับสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน (สพย.) ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ติดตั้งระบบต้นแบบไมโครกริด และวางระบบสายส่งไฟฟ้าชุมชนตามศักยภาพการใช้งานในแต่ละพื้นที่ โดยนำร่องโครงการที่ชุมชนบ้าน ผาด่าน ชุมชนบ้านแม่สะแง๊ะ และชุมชนบ้านปงผาง อ.แม่ทา จ.ลำพูน จึงเริ่มติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Grid Interactive ขนาด 102 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานความจุ 307.20 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงช่วยให้ชุมชนจำนวน 365 ครัวเรือน มีไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการสื่อ : กรุงเทพธุรกิจข่าว :[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 18 มิ.ย. 2561

  Search results for:

  ข่าว : นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. อยู่ระหว่างการปรับแผน AEDP ใหม่ให้สอดรับกับแผน PDP-2018 ซึ่งมีแนวโน้มจะลดสัดส่วนเป้าหมายการผลิตเชื้อเพลิงในภาคขนส่งจากพลังงานทดแทนลงจากเป้าหมายเดิมปี 2579 ที่กำหนดการใช้เอทานอลอยู่ที่ 11.3 ล้านลิตร/วัน ไบโอดีเซลอยู่ที่ 14 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากแนวโน้มการใช้น้ำมันในภาคขนส่งจะเติบโตชะลอตัวจากนโยบายภาครัฐบาลที่มีเป้าหมายส่งเสริมการขนส่งไปสู่ระบบราง รถไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) มากขึ้น        สำหรับแผน EEP ก็จะมีการปรับให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากขึ้นเช่นกัน โดยวันที่ 28 มิ.ย.นี้ จะมีประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในภาคขนส่ง ที่มี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งใหม่[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 16-17 มิ.ย. 2561

  Search results for:

  ข่าว : นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานกำลัง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้รับ การต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเวลา 3 ปี ที่อาจไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงาน (กพช.) แต่ชี้แจงขณะนี้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องอ่อนไหว        นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีปัญหา การตีความไม่ตรงกันเรื่องวันหมดอายุของ โรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัท โกลว์ พลังงาน กับ กฟผ.นั้น ไม่เกี่ยวกับ นโยบาย แต่เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย ถ้าหลัก[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 15 มิ.ย. 2561

  Search results for:

  ข่าว : ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลตามแผนพีดีพี ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการจัดทำนั้น ยอมรับว่ายังจำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยหากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทำได้ในราคาประมาณ 2.12-2.20 บาทต่อหน่วย ก็ยังสามารถรับซื้อได้ในประมาณ 1,000- 2,000 MW เพื่อความมั่นคงในระบบ        ทั้งนี้ในอนาคต 10-15 ปีข้างหน้า โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะจะหมดอายุลงหากไม่มีโรงไฟฟ้าเกิด กำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะลดลงต่ำกว่า 10% ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับหลายประเทศ ฉะนั้นยังจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินในแผนพีดีพี คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีคำตอบที่ชัดเจน        นอกจากนี้ ก.พลังงาน มีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกว่า 30% ภายใน 15 ปีข้างหน้า แต่ต้องไม่เป็นภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน […]