• สรุปข่าวพลังงาน 19 ต.ค. 2560

  Search results for:

  ข่าว : นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมงบลงทุน 600 ล้านบาท การขยายโรงคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) เพิ่ม 6 แห่ง ที่ จ.นครราชสีมา, จ.สมุทรสาคร, จ.ชลบุรี, จ.ระยอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา 2 แห่ง เพื่อใช้ในการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะเพิ่มเติมในอนาคต รองรับและคัดแยกขยะได้ประมาณ 2,800-3,000 ตันต่อวัน และ RDF ได้รวมกันประมาณ 1,400 ตันต่อวัน ทำให้มีปริมาณขยะเพียงพอต่อการป้อนให้แก่โรงไฟฟ้าในระยะยาวสื่อ : โพสต์ทูเดย์,[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 18 ต.ค. 2560

  Search results for:

  ข่าว : คอลัมน์ทิศทางประเทศไทย เรื่อง ร.9 กับเหตุการณ์พลังงาน โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร : กล่าวถึง 9 เหตุการณ์สำคัญด้านพลังงานที่ รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ หรือหน่วยงานจัดสร้างถวายในวโรกาสต่างๆ ได้แก่ 1. เสด็จเป็นประธานเปิดเขื่อนภูมิพล โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ 2.เสด็จเป็นประธานเปิดระบบสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงไฟฟ้าไทย-ลาว 3.เสด็จเป็นประธานเปิดโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ.ระยอง 4.พระราชทานทุนศึกษาวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 5.พระราชดำริโครงการแปรรูปน้ำมันปาล์มให้เป็นไบโอดีเซล 6.พระราชทานนามพื้นที่ปิโตรเลียมนวมินทร์ให้กับ แหล่งบงกชและแหล่งอาทิตย์ 7.พระราชดำริและพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ทดลองติดตั้งกังหันลม ณ ไร่ชั่งหัวมัน 8-9.ความทรงจำผ่านภาพยนตร์ชุด หลอดยาสีพระทนต์ เมื่อปี 2550 และข้าวผัดอิ่มใจ เมื่อปี[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 17 ต.ค. 2560

  Search results for:

  ข่าว : พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย.2560 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (AMER) ครั้งที่ 7 ซึ่งจะเป็นการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีพลังงานของชาติสมาชิกในเอเชีย โดยได้เตรียมข้อมูลที่จะเสนอเข้าที่ประชุมน 3 เรื่อง คือ เรื่องตลาดน้ำมัน ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทดแทน สถานการณ์เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ซึ่งปัจจุบันความต้องการและตลาดการซื้อขายของแอลเอ็นจีจะกว้างขึ้นเรื่องๆ และจำเป็นต้องหารือเพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลและเสถียรภาพสื่อ : โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์ข่าว : นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.เตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากยางพารา ร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 16 ต.ค. 2560

  Search results for:

  ข่าว : คอลัมน์คาบลูกคาบดอก เรื่อง ไทยจะเป็นศูนย์กลางระบบส่งไฟฟ้า โดยหมัดเหล็ก : กล่าวถึงโครงการ LTM ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคนี้ในอนาคต เพราะมีแนวโน้มที่จะซื้อขายไฟฟ้าข้ามประเทศระหว่างประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลาง โดยในปี 2561-2562 จะเป็นการส่งพลังงานไฟฟ้าจาก สปป.ลาวไปยังมาเลเซีย ผ่านระบบส่งของไทย และในปี 2563 เป็นต้นไป จะส่งไฟฟ้าจากลาวไปยังสิงคโปร์ โดยผ่านไทยและมาเลเซีย ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ไทยไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนระบบส่งเพิ่มแต่อย่างใด และจะเกิดผลดีกับความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศโดยปริยายสื่อ : ไทยรัฐข่าว : นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันปาล์มที่มีแนวโน้มลดลง เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น คณะกรรมการปาล์มน้ำมัน (กนป.) ได้ออกมามาตรการรักษาเสถียรภ[…]

 • สรุปข่าวพลังงาน 14-15 ต.ค. 2560

  Search results for:

  ข่าว : นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้เตรียมดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากยางพาราเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ อ.เมือง จ.นราธิวาส อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และอ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยจะมีกำลังผลิตรวม ประมาณ 18 เมกะวัตต์ และจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่าย กฟภ. รวม 12 เมกะวัตต์นอกจากนี้[…]