ข่าวพลังงาน

 1. ข่าวหนังสือพิมพ์

  ข่าว : สวนปาล์มโอดราคาดิ่งนรก

          นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ ประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมา ก.พลังงานจะมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันบี 20 เพื่อดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ แต่พบว่าดูดซับได้ไม่มากนัก เพราะถูกจำกัดการใช้เฉพาะกลุ่มรถบรรทุก โดยจุดจำหน่ายบี 20 จะอยู่ตามจุดจอดรถบรรทุกเป็นหลัก ขณะที่ผู้ใช้กลุ่มอื่น เช่น เกษตรกร สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรได้ ก่อนหน้านี้ได้เสนอให้ ก.พลังงาน เปิดจำหน่ายตามปั๊มทั่วไปแล้ว แต่ไม่สามารถทำได้เพราะราคาบี 20 ต่ำกว่าดีเซลปกติถึง 3 บาทต่อลิตร จึงอาจส่งผลให้เกิดการใช้ผิดประเภท
  สื่อ : ไทยรัฐ (กรอบบ่าย), เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

  ข่าว : นอภ. สั่งเบรกโรงไฟฟ้าขยะบัวใหญ่

          นายประพัทธพงศ์ พรามหณี นายอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ ต.กุดจอก ที่ริเริ่มเพื่อหาแนวทางกำจัดขยะ ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบ ไม่ถึงขั้นดำเนินการจัดสร้างตามที่ชาวบ้านรวมตัวคัดค้าน จากการพูดคุยกับเอกชนผู้รับผิดชอบโครงการ ทราบว่าเน้นศึกษาเรื่องผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ แต่เมื่อชาวบ้านยังไม่สบายใจก็จะสั่งให้หยุดดำเนินการไปก่อน ขณะที่ชาวบ้าน อ.เมืองสิงห์บุรี ก็รวมตัวกันคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ และจะยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ให้ระงับและทบทวนโครงการ
  สื่อ : มติชน (กรอบเช้า-บ่าย), ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

   

  คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก : บทสรุปการประมูลแหล่งก๊าซอ่าวไทย

          ทันทีที่มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกช-เอราวัณ ก็ตกเป็นเป้าการโจมตีของสภาพลังงานเพื่อประชาชนทันที โดยอ้างว่าจะมีการฮั้วประมูลระหว่าง ปตท.สผ.-เชฟรอน ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเดิม ข้อเท็จจริงคือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ออกประกาศเชิญชวนตั้งแต่เดือน เม.ย. มีเอกชนสนใจรับเอกสารประมูล 5 บริษัท แต่เพราะติดเงื่อนไขเรื่องศักยภาพและปริมาณปิโตรเลียมที่ไม่จูงใจให้ลงทุน จึงเหลือผู้เข้าประมูลเพียง 2 ราย ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสาร และจะได้ผู้ชนะประมูลในเดือน ธ.ค.นี้ เชื่อว่าผลประโยชน์เข้ารัฐจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอน
  สื่อ : ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

   

  ข่าวออนไลน์

  ข่าว : สนพ.เปิดบริการ EDV เทียบราคาน้ำมัน 10 ประเทศอาเซียน

          สนพ. เปิดบริการใหม่ Energy Data Visualization (EDV) นำร่องบริการวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาน้ำขายปลีกน้ำมัน ณ เมืองหลวงของ 10 ประเทศอาเซียน แนวโน้มราคาน้ำมันขายปลีกเปรียบเทียบได้ตามช่วงเวลา ทิศทางราคารายวันในอดีต ซึ่งจัดทำด้วยระบบฐานข้อมูลราคาพลังงานอาเซียน และสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 2555 ซึ่งบริการ EDV จะแสดงรายละเอียดข้อมูลเจาะลึก ครอบคลุม และสามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานได้ อาทิ ข้อมูลเปรียบเทียบราคาน้ำมันถูกหรือแพงกว่าของทุกประเทศ กราฟแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาน้ำมัน และข้อมูลเปรียบเทียบการกระจายตัวราคาน้ำมันของแต่ละประทศ เป็นต้น
  สื่อ : Bangkokinsight

   

  ข่าว : ครม. เห็นชอบตั้ง “กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์” เป็นผู้ว่าฯ กฟน. คนใหม่

          ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟน. คนที่ 17 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และเป็นไปตามมติบอร์ด กฟน. ที่ผ่านมา เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนนายชัยยงค์ พัวพงศกร ที่หมดวาระงานเมื่อ 27 ก.ย.61 สำหรับผลงานที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งคณะทำงานแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน (ปี 2559-2566) รวมทั้งเป็นคณะกรรมการแผนแม่บทโครงข่ายสมาร์ทกริด (2559-2564) คณะทำงานตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ประธานคณะทำงานแผนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และทีมที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบจำหน่ายในกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นต้น
  สื่อ : ศูนย์ข่าวพลังงาน, สำนักข่าวไทย

   

  ข่าว : พพ. มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนำพลังงานทดแทนสร้าง ศก.

          นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ. ได้เร่งขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้นำพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมผ่านโครงการพาราโบลาโดม ซึ่งปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชนหลายจังหวัดนำไปดำเนินการเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านโคกป่าฝาง หมู่ที่ 3 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พพ. ในการทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประหยัดต้นทุนด้านพลังงานในการอบแห้ง ปลา แปรรูป เป็นต้น
  สื่อ : ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ

   

  ------------------------------------------

 2. ข่าวหนังสือพิมพ์

  ข่าว : จี้รัฐเร่งเคาะพีดีพีเปิดเสรีโซลาร์รูฟ

          นายดุสิต เครืองาม ประธานอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย กล่าวว่า ต้องการให้แผนพีดีพีฉบับใหม่แล้วเสร็จในสิ้นปีนี้ และเกิดความชัดเจนในนโยบายโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน เชื่อว่าจะทำให้การลงทุนติดตั้งในปี 62 เพิ่มขึ้น และทำให้เอกชนรายใหญ่หันมาผลิตไฟฟ้าใช้เอง และหากเหลือขายก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศ เพราะราคารับซื้อไฟฟ้าสามารถกำหนดเท่ากับราคาขายส่งได้ ขณะนี้การลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงถึง 100 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ (กรอบเช้า-บ่าย), ผู้จัดการรายวัน, เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

  ข่าว : รบ.ตู่เอาใจ ปชช. เทเงิน 2.4 หมื่นล้านคุมดีเซล ลดน้ำมัน 3 บาทให้ จยย.รับจ้าง

          กบง. มีมติใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ อุ้มราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ภายใต้สมมติฐานราคาน้ำมันดูไบ 3 กรณี คือ ราคาอยู่ในระดับ 80 เหรียญต่อบาร์เรล ใช้เงินอุดหนุนไม่เกิน 1 บาทต่อลิตร

          ราคาอยู่ในระดับ 85 เหรียญต่อบาร์เรล ใช้เงินอุดหนุน 1.5 บาทต่อลิตร และราคาไต่ระดับ 90 เหรียญต่อบาร์เรล ใช้เงินอุดหนุนมากกว่า 1.5 บาทต่อลิตร โดยคาดว่าการอุดหนุนจะสิ้นสุดในเดือน มี.ค. 62 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นฤดูหนาว แต่ล่าสุดพบว่าราคาน้ำมันปรับลดพอควร หลังซาอุฯ ประกาศผลิตน้ำมันเพิ่มเพื่อชดเชย แต่ก็มีการตั้งคำถามว่ารัฐบาลขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนประหยัดน้ำมัน เพราะยอดการใช้น้ำมันช่วง 8 เดือนแรกปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.6% โดยรองนายกฯ ได้มอบหมายให้ ปตท. หาแนวทางรับมือราคาน้ำมัน โดยให้ลดราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง
  สื่อ : มติชน (กรอบเช้า-บ่าย), ประชาชาติธุรกิจ

   

  ข่าว : ล้มดีล GPSC-GLOW ปิดทางโรงไฟฟ้าควบรวมกิจการ

          คำร้องของ กรณ์ จาติกวณิช อดีต รมว.คลัง กรณ๊ GPSC เข้าซื้อหุ้น GLOW คือ ก่อให้เกิดการผูกขาด-ลดการแข่งขัน ซึ่งล่าสุด กกพ. ก็มีมติไม่อนุมัติการควบรวมกิจการแล้ว แต่ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของทั้ง 2 บริษัทก็ไม่ได้ตั้งทับซ้อนอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด ส่วนประเด็นผลกระทบราคาพลังงาน GLOW ก็ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. และได้รับอนุญาตจาก กกพ. อยู่แล้ว จึงไม่มีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าแน่นอน ซึ่งการไม่อนุมัติดีลก่อให้เกิดความเสียหายกับทั้ง 2 บริษัท เท่ากับกิจการไฟฟ้าของประเทศจะถูกผูกขาดโดย กฟผ. และเอกชนรายหนึ่ง และอาจไม่เกิดการเข้ารวมกิจการพลังงานไฟฟ้าในไทยอีกเลย ผู้ประกอบการคงต้องหันไปลงทุนในต่างประเทศ หรือรอการเปิดประมูลโรงไฟฟ้ารอบใหม่
  สื่อ : ประชาชาติธุรกิจ

   

  ข่าวออนไลน์

  ข่าว : สนพ.งัดข้อมูลเทียบราคาน้ำมันอาเซียน

          สนพ. เปิดบริการใหม่ Energy Data Visualization (EDV) นำร่องบริการวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาน้ำขายปลีกน้ำมัน ณ เมืองหลวงของ 10 ประเทศอาเซียน แนวโน้มราคาน้ำมันขายปลีกเปรียบเทียบได้ตามช่วงเวลา ทิศทางราคารายวันในอดีต ซึ่งจัดทำด้วยระบบฐานข้อมูลราคาพลังงานอาเซียน และสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 2555 ซึ่งบริการ EDV จะแสดงรายละเอียดข้อมูลเจาะลึก ครอบคลุม และสามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานได้ อาทิ ข้อมูลเปรียบเทียบราคาน้ำมันถูกหรือแพงกว่าของทุกประเทศ กราฟแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาน้ำมัน และข้อมูลเปรียบเทียบการกระจายตัวราคาน้ำมันของแต่ละประทศ เป็นต้น
  สื่อ : สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ

   

  ข่าว : จัดให้สวัสดิการแห่งรัฐใช้บัตรอุ้มค่าก๊าซ NGV-LPG

          นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า ก.พลังงาน จะสานต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการประชารัฐปี 2 โดยให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน สำหรับร้านที่ติดเครื่อง EDC แล้ว และยังได้รับมอบนโยบายจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ให้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการฯ ด้วยการลดราคาน้ำมันสำหรับรถแท็กซี่และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ถือบัตรฯ ซึ่งมี 2-3 แสนราย วงเงิน 300 ล้านบาทต่อ 6 เดือน หรือ 600 ล้านบาทต่อปี ด้าน กบง. เพิ่มการชดเชยดีเซลเป็น 1.50 บาทต่อลิตร รับมือราคาน้ำมันโลก แต่หากพุ่งเกิน 90 เหรียญ/บาร์เรล จะมีมาตรการเสริม ทั้งเพิ่มการชดเชย เพิ่มราคาดีเซลเกิน 30 บาท หรือปรับลดภาษีสรรพสามิตดีเซล
  สื่อ : ประชาชาติธุรกิจ, มติชนออนไลน์

   

  ข่าว : พีดีพีใหม่ คาดผลิตไฟฟ้าใช้เอง 8,000 MW ในปี 2580

          นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า การจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ หรือ PDP2018 ที่จะสิ้นสุดในปี 2580 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปลายปีนี้ เบื้องต้นประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 61,965 เมกะวัตต์ โดยจะรวมความต้องการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตเองใช้เอง และกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ที่ขายไฟฟ้าตรงโดยไม่ผ่านระบบ ซึ่งในปี 2560 อยู่ที่ 3,800 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเพิ่มเป็น 8,000 เมกะวัตต์ ในปี 2580
  สื่อ : คมชัดลึก, เนชั่นทีวี

   

  ——————————————————-

 3. ข่าวหนังสือพิมพ์

  ข่าว : บอร์ด ปตท. ถกปมจีพีเอสซี

          นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า ก.พลังงานยังไม่ได้รับรายงานคำสั่ง กกพ. ที่มีมติเอกฉันท์ไม่อนุญาตให้ GPSC เข้าซื้อหุ้นโกลว์ พลังงาน เนื่องจากขัด พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน เรื่องลดการแข่งขัน โดยขอศึกษารายละเอียดมติก่อนว่ามีเหตุผลอย่างไร แต่ยืนยันว่าภาครัฐมีนโยบายเปิดเสรีไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีความชัดเจนเรื่องแนวทางปฏิบัติหลังการจัดทำแผนพีดีพีฉบับใหม่แล้วเสร็จ

          ด้าน แหล่งข่าวจากบอร์ด ปตท. กล่าวว่า ในวันที่ 19 ต.ค.นี้ จะมีการรายงานผลการประชุมบอร์ด GPSC ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาแนวทางดำเนินธุรกิจไฟฟ้าหลังจากเข้าซื้อหุ้นโกลว์ไม่สำเร็จ แต่ธุรกิจนี้ยังเป็นธุรกิจในอนาคตที่ ปตท. จะสร้างการเติบโต มองในแง่ดีดีลล่มอาจเป็นเรื่องดีต่อ GPSC เพราะจะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยช่วงปี 62-67 โตเพียง 1.1% จาก 5.4% ก่อนเข้าซื้อกิจการ เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่ต้องใช้ทั้งการเพิ่มทุนและกู้ยืม ทำให้อัตราส่วนหนี้สินสูงขึ้น
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ฐานเศรษฐกิจ

  ข่าว : ผุด 150 หลุมก๊าซแสนล.

          ระหว่างรอประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกช-เอราวัณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต้องพิจารณาว่าจะเก็บแท่นปิโตรเลียมกลางอ่าวไทยใดไว้บ้าง และแท่นใดจะคืนให้ เชฟรอน-ปตท.สผ. รับผิดชอบรื้อถอน

          นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน คาดว่า จะมีแท่นที่ต้องรื้อถอน 58 แท่น ซึ่งผู้ประกอบการต้องส่งแนวทางการรื้อถอนและความเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาเป็นหลักประกันในการดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเงินเข้ามาเป็นหลักประกันการรื้อถอน โดยหากวางหลักประกันไม่ครบ ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 2% ต่อเดือนของจำนวนหลักประกันที่ต้องวาง ส่วนการลงทุนใหม่คาดว่าจะมีการก่อสร้างแท่นเพิ่มอีก 150 แท่น งบลงทุน 1 แสนล้านบาท เพื่อรักษาระดับการผลิตก๊าซขั้นต่ำ ขณะที่กรมเชื้อเพลิงฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความคุ้มค่าของแต่ละแท่น คาดว่าจะชัดเจนหลังทราบผลผู้ชนะประมูล
  สื่อ : ฐานเศรษฐกิจ

   

  ข่าว : วินมอเตอร์ไซค์เฮ โชว์บัตรคนจนลดราคาน้ำมันได้

          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ สั่งการให้ ก.พลังงาน และ ปตท. หาทางช่วยผู้มีรายได้น้อยให้ซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ต่ำกว่าปกติ โดยอาจใช้วิธีให้ส่วนลด เน้นที่กลุ่มรถแท็กซี่และ จยย.รับจ้างที่ถือบัตรคนจนหรือขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งฯ เท่านั้น เพื่อลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น

          ด้าน นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า จะร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมันนำแนวทางการอุดหนุนราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ให้ต่ำกว่าปกติ 3 บาทต่อลิตร จะดำเนินการในเดือน ธ.ค.นี้ โดยจะนำเงินส่วนหนึ่งจากกองทุนน้ำมันฯ มาดูแล และอีกส่วนเป็นเงินของเอกชน
  สื่อ : เดลินิวส์ (กรอบบ่าย), ข่าวสด (กรอบบ่าย), มติชน (กรอบเช้า-บ่าย), ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

   

  ข่าวออนไลน์

  ข่าว : คาดผลิตไฟฟ้าใช้เองโตถึง 8,000 MW สิ้นปี 80

          นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน คาดว่า การจัดทำแผนพีดีพีฉบับใหม่จะดำเนินการเสร็จปลายปีนี้ เบื้องต้นประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 61,965 เมกะวัตต์ จากปี 60 ที่อยู่ 34,102 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมความต้องการใช้ไฟฟ้าจากในส่วนของกลุ่ม IPS และกลุ่ม SPP direct ซึ่งในปี 2560 อยู่ที่ 3,800 เมกะวัตต์ คาดจะเพิ่มเป็น 8,000 เมกะวัตต์ ในปี 2580 ทั้งนี้ ตามแผนการจัดหากำลังผลิตไฟฟ้าจะมีรูปแบบผสมผสาน ซึ่งมาจากกำลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. IPP และมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (renewable) 30% ในระดับเดิม รวมถึงการจัดทำแผนจะแยกเป็นรายภาค เพื่อให้เกิดการลงทุน เพิ่มความมั่นคง และยืดหยุ่นมากขึ้น
  สื่อ : สำนักข่าวไทย

   

  ข่าว : กบง. ตั้งรับน้ำมันโลกพุ่งจ่อหนุนดีเซล เพิ่ม 50 สต.

          นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุม กบง. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. โดยเตรียมมาตรการรับมือไว้ 2 กรณี คือ กรณีที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกพุ่งสูง อยู่ในกรอบ 82.5-87.5 เหรียญฯต่อบาร์เรล อาจต้องเพิ่มเงินชดเชยดีเซลอีก 50 สตางค์ต่อลิตร เป็น 1.50 สตางค์ต่อลิตร ต่อไปได้อีก 6 เดือนหรือประมาณเดือนมี.ค.2562 จากปัจจุบันอยู่ที่ 1 บาทต่อลิตร เพื่อพยุงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ส่วนกรณีน้ำมันสูงเกิน 90 เหรียญฯต่อบาร์เรล

          กบง. อาจจำเป็นต้องใช้มาตรการผสมผสาน คือเพิ่มอัตราเงินชดเชยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล เพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์

   

  ข่าว : ห้าม "จีพีเอสซี" ซื้อหุ้น "โกลว์" อึ้ง! มติ กกพ.เอกฉันท์อ้าง "ลดการแข่งขัน"

          น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ชี้แจงกรณี กกพ. มีมติไม่อนุมัติคำขอเพื่อรวมกิจการโดยการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ GPSC ใน บมจ.โกลว์ พลังงาน เพราะส่งผลต่อการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน ขัดเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน 2550 โดย กกพ. เห็นว่าการรวมกิจการกันจะทำให้พื้นที่อุตสาหกรรมในบางพื้นที่มีบริษัทที่มีอำนาจการบริหารกิจการไฟฟ้าเพียงรายเดียว ลดการแข่งขันแม้อยู่ในพื้นที่การให้บริการของ กฟภ. ล่าสุด ทางผู้บริหาร GPSC จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าบอร์ดบริหาร ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ เพื่อพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่
  สื่อ : ไทยรัฐ, The standard, Voicetv, แนวหน้า

   

   

  -----------------------------------------

 4. ข่าวหนังสือพิมพ์

  ข่าว : ลดแก๊สโซฮอล์ 95 ช่วยวิน จยย. รับจ้าง

          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ สั่งการให้ ก.พลังงาน และ ปตท. หาทางช่วยผู้มีรายได้น้อยให้ซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ต่ำกว่าปกติ โดยอาจใช้วิธีให้ส่วนลด เน้นที่กลุ่มรถแท็กซี่และ จยย.รับจ้างที่ถือบัตรคนจนหรือขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งฯ เท่านั้น เพื่อลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น

          ด้าน นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า จะร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมันนำแนวทางการอุดหนุนราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ให้ต่ำกว่าปกติ 3 บาทต่อลิตร จะดำเนินการในเดือน ธ.ค.นี้ โดยจะนำเงินส่นหนึ่งจากกองทุนน้ำมันฯ มาดูแล และอีกส่วนเป็นเงินของเอกชน จากการตรวจสอบมีรถ จยย. ที่เข้าหลักเกณฑ์รวมทั้งประเทศ 2.-3 แสนคัน จากนั้นจะขยายความช่วยเหลือไปยังรถ จยย. รายได้น้อยในภาพรวม
  สื่อ : เดลินิวส์ (กรอบเช้า-บ่าย), คมชัดลึก, มติชน, ผู้จัดการรายวัน

  ข่าว : กกพ. ล้มดีลซื้อหุ้นโกลว์

          น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า บอร์ด กกพ. มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติคำขอรวมกิจการโดยการเข้าซื้อหุ้นโกลว์ พลังงาน ของ GPSC เนื่องจากจะลดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน ทำให้พื้นที่อุตสาหกรรรมบางแห่งมีบริษัทที่มีอำนาจผลิตไฟฟ้าเพียงรายเดียว และยังขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน ถือเป็นบรรทัดฐานทีดีในระยะยาว จากนี้จะเร่งแจ้งคำสั่งไปยังผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กกพ. ยังพิจารณาประเด็นที่ผู้รับบริการในบางพื้นที่อุตสาหกรรมอาจมีทางเลือกรับบริการจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น เช่น กฟภ. แต่บริการของ กฟภ. ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยเหตุผลด้านคุณภาพ ส่งผลให้การแข่งขันลดลง

          ด้าน GPSC รับทราบคำสั่งแล้ว และจะศึกษาแนวทางเพื่อยื่นรายละเอียดการดำเนินการต่อไป
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผู้จัดการรายวัน

   

  คอลัมน์ คมคิดคนเขียน : วิกฤตน้ำมันแพง

          ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ ไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบรวม 37,220 ล้านลิตร มูลค่ากว่า 5.42 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากแหล่งตะวันออกกลาง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.1% โดยก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบที่แตะระดับ 83 เหรียญต่อบาร์เรล ได้ทำให้ สนพ. ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันฯ เข้าไปอุดหนุนราคาขายปลีกดีเซลแล้ว 1 บาทต่อลิตร เพื่อรักษาราคาขายปลีกไม่ให้เกิน 30 บาท กบง. จึงได้สั่งให้เร่งหามาตรการดูแลเพิ่มเติม หากย้อนดูจะพบว่าวิกฤตราคาน้ำมันเกิดขึ้นครั้งแรกช่วงปี 2516-2517 ที่โอเปกปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบ ไทยจึงพยายามหาแหล่งก๊าซในประเทศทดแทนการนำเข้าน้ำมัน และใช้เชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งมีราคาถูก แต่ปัจจุบันก๊าซใกล้จะหมด หากนำเข้า LNG ก็จะกระทบต้นทุนผลิตไฟฟ้า ส่วนพลังงานทดแทนก็ยังอยู่ในช่วงทดลอง ถ่านหินจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
  สื่อ : เดลินิวส์ (กรอบเช้า-บ่าย)

   

  ข่าวออนไลน์

  ข่าว : กบง. อัดฉีด 2.4 หมื่นล้านดูแลราคาน้ำมันถึงกลางปีหน้า

          นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบง. เห็นชอบขยายกรอบการชดเชยราคาน้ำมันดีเซล เพิ่มเป็น 1.50 บาทต่อลิตร บนเงื่อนไขราคาน้ำมันดิบตลาดโลกขยับขึ้นไปอยู่ที่ 85.5-87.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร และดูแลราคา LPG ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กก. ซึ่งกองทุนจะดูแลได้ถึง มี.ค.2562 จากขณะนี้ สถานะเงินกองทุนอยู่ที่ 24,592 ล้านบาท นอกจากนี้ กบง. ยังเตรียมมาตรการผสมผสานเพื่อบรรเทาผลกระทบ โดยอาจพิจารณาเพิ่มการชดเชยหรือเพิ่มราคาขายปลีก หรือปรับลดภาษีสรรพสามิต หากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน ต้น พ.ย.นี้ ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลก ปรับสูงเกิน 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  สื่อ : Bangkokinsight, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวพลังงาน, สำนักข่าวไทย, ข่าวสด, แนวหน้า, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, โพสต์ทูเดย์, มติชนออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ

   

  ข่าว : ต้องประหยัดพลังงานรับน้ำมันแพง (บทบรรณาธิการ)

          มีการประเมินราคาน้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันดิบเบรนต์ จะพุ่งสูงขึ้นแตะ 83-88 ดอลลาร์/บาร์เรล และเวสต์เท็กซัส 73-78 ดอลลาร์/บาร์เรล ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งสูงกว่าที่ กบง. ประเมินว่าน้ำมันดิบจะเคลื่อนไหวไม่เกิน 80 ดอลลาร์/บาร์เรล และหากราคาทะยานขึ้นเกินกว่า 90 ดอลลาร์/บาร์เรล ไทยในฐานะผู้นำเข้าน้ำมันจะกระทบโดยตรง แม้ที่ผ่านมารัฐจะมีมาตรการอุดหนุนด้วยการตรึงราคาดีเซล ไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร แต่การตรึงราคาน้ำมันในระยะยาวเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายและต้องแบกภาระหนี้สินเหมือนในอดีต
  สื่อ : ประชาชาติ, ข่าวสด

   

  ข่าว : วิสัยทัศน์พลังงานไทย

          ปัจจุบัน วิกฤตพลังงานไทย มีทั้งปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และก๊าซธรรมชาติในปะเทศลดลง ส่วนพลังงานทดแทนนอกจากมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบ ยังมีความไม่แน่นอนสูง ฉะนั้นในช่วงหน้าสิ่วหน้าขวานทางพลังงาน มุมมองและวิสัยทัศน์ด้านพลังงาน เป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตของประเทศที่รัฐบาลจะต้องกล้าตัดสินใจ
  สื่อ : ไทยรัฐ

   

   

  -----------------------------------------

  สรุปข่าวพลังงาน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดย บริษัทคาริสม่า มีเดีย จำกัด   สื่่อหนังสือพิมพ์    1. ลดแก๊สโซฮอล์ 95 ช่วยวิน จยย. รับจ้าง   นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ สั่งการให้ ก.พลังงาน และ ปตท. หาทางช่วยผู้มีรายได้น้อยให้ซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ต่ำกว่าปกติ โดยอาจใช้วิธีให้ส่วนลด เน้นที่กลุ่มรถแท็กซี่และ จยย.รับจ้างที่ถือบัตรคนจนหรือขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งฯ เท่านั้น เพื่อลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น / ด้าน นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า จะร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมันนำแนวทางการอุดหนุนราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ให้ต่ำกว่าปกติ 3 บาทต่อลิตร จะดำเนินการในเดือน ธ.ค.นี้ โดยจะนำเงินส่นหนึ่งจากกองทุนน้ำมันฯ มาดูแล และอีกส่วนเป็นเงินของเอกชน จากการตรวจสอบมีรถ จยย. ที่เข้าหลักเกณฑ์รวมทั้งประเทศ 2.-3 แสนคัน จากนั้นจะขยายความช่วยเหลือไปยังรถ จยย. รายได้น้อยในภาพรวม สื่อ : เดลินิวส์ (กรอบเช้า-บ่าย), คมชัดลึก, มติชน, ผู้จัดการรายวัน   2. กกพ. ล้มดีลซื้อหุ้นโกลว์   น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า บอร์ด กกพ. มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติคำขอรวมกิจการโดยการเข้าซื้อหุ้นโกลว์ พลังงาน ของ GPSC เนื่องจากจะลดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน ทำให้พื้นที่อุตสาหกรรรมบางแห่งมีบริษัทที่มีอำนาจผลิตไฟฟ้าเพียงรายเดียว และยังขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน ถือเป็นบรรทัดฐานทีดีในระยะยาว จากนี้จะเร่งแจ้งคำสั่งไปยังผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กกพ. ยังพิจารณาประเด็นที่ผู้รับบริการในบางพื้นที่อุตสาหกรรมอาจมีทางเลือกรับบริการจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น เช่น กฟภ. แต่บริการของ กฟภ. ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยเหตุผลด้านคุณภาพ ส่งผลให้การแข่งขันลดลง / ด้าน GPSC รับทราบคำสั่งแล้ว และจะศึกษาแนวทางเพื่อยื่นรายละเอียดการดำเนินการต่อไป สื่อ : โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผู้จัดการรายวัน   3. คอลัมน์ คมคิดคนเขียน : วิกฤตน้ำมันแพง   ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ ไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบรวม 37,220 ล้านลิตร มูลค่ากว่า 5.42 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากแหล่งตะวันออกกลาง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.1% โดยก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบที่แตะระดับ 83 เหรียญต่อบาร์เรล ได้ทำให้ สนพ. ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันฯ เข้าไปอุดหนุนราคาขายปลีกดีเซลแล้ว 1 บาทต่อลิตร เพื่อรักษาราคาขายปลีกไม่ให้เกิน 30 บาท กบง. จึงได้สั่งให้เร่งหามาตรการดูแลเพิ่มเติม หากย้อนดูจะพบว่าวิกฤตราคาน้ำมันเกิดขึ้นครั้งแรกช่วงปี 2516-2517 ที่โอเปกปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบ ไทยจึงพยายามหาแหล่งก๊าซในประเทศทดแทนการนำเข้าน้ำมัน และใช้เชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งมีราคาถูก แต่ปัจจุบันก๊าซใกล้จะหมด หากนำเข้า LNG ก็จะกระทบต้นทุนผลิตไฟฟ้า ส่วนพลังงานทดแทนก็ยังอยู่ในช่วงทดลอง ถ่านหินจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สื่อ : เดลินิวส์ (กรอบเช้า-บ่าย)     สื่อออนไลน์   1. กบง. อัดฉีด 2.4 หมื่นล้านดูแลราคาน้ำมันถึงกลางปีหน้า   นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบง. เห็นชอบขยายกรอบการชดเชยราคาน้ำมันดีเซล เพิ่มเป็น 1.50 บาทต่อลิตร บนเงื่อนไขราคาน้ำมันดิบตลาดโลกขยับขึ้นไปอยู่ที่ 85.5-87.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร และดูแลราคา LPG ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กก. ซึ่งกองทุนจะดูแลได้ถึง มี.ค.2562 จากขณะนี้ สถานะเงินกองทุนอยู่ที่ 24,592 ล้านบาท นอกจากนี้ กบง. ยังเตรียมมาตรการผสมผสานเพื่อบรรเทาผลกระทบ โดยอาจพิจารณาเพิ่มการชดเชยหรือเพิ่มราคาขายปลีก หรือปรับลดภาษีสรรพสามิต หากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน ต้น พ.ย.นี้ ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลก ปรับสูงเกิน 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  สื่อ : Bangkokinsight, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวพลังงาน, สำนักข่าวไทย, ข่าวสด, แนวหน้า, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, โพสต์ทูเดย์, มติชนออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ   2. ต้องประหยัดพลังงานรับน้ำมันแพง (บทบรรณาธิการ)   มีการประเมินราคาน้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันดิบเบรนต์ จะพุ่งสูงขึ้นแตะ 83-88 ดอลลาร์/บาร์เรล และเวสต์เท็กซัส 73-78 ดอลลาร์/บาร์เรล ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งสูงกว่าที่ กบง. ประเมินว่าน้ำมันดิบจะเคลื่อนไหวไม่เกิน 80 ดอลลาร์/บาร์เรล และหากราคาทะยานขึ้นเกินกว่า 90 ดอลลาร์/บาร์เรล ไทยในฐานะผู้นำเข้าน้ำมันจะกระทบโดยตรง แม้ที่ผ่านมารัฐจะมีมาตรการอุดหนุนด้วยการตรึงราคาดีเซล ไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร แต่การตรึงราคาน้ำมันในระยะยาวเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายและต้องแบกภาระหนี้สินเหมือนในอดีต สื่อ : ประชาชาติ, ข่าวสด   3. วิสัยทัศน์พลังงานไทย   ปัจจุบัน วิกฤตพลังงานไทย มีทั้งปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และก๊าซธรรมชาติในปะเทศลดลง ส่วนพลังงานทดแทนนอกจากมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบ ยังมีความไม่แน่นอนสูง ฉะนั้นในช่วงหน้าสิ่วหน้าขวานทางพลังงาน มุมมองและวิสัยทัศน์ด้านพลังงาน เป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตของประเทศที่รัฐบาลจะต้องกล้าตัดสินใจ สื่อ : ไทยรัฐ     Social Media     1.ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มต่อเนื่องจากความกังวลมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน   EPPO Thailand : รายงานแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมัน (1 - 5 ต.ค. 61) ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้น จากความกังวลมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ประกอบกับผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่จากอิหร่าน เช่น อิเดียและจีน ส่งสัญญาณปรับลดการนำเข้า ปัจจัยที่จับตามอง คือ ปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของเวเนซุเอลายังคงปรับลดลงต่อเนื่อง รวมถึง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นและคาดจะส่งผลกดดันต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันของโลกอย่างต่อเนื่อง    2. รู้มั้ย คนไทยใช้น้ำมันวันละ 100 ล้านลิตร แต่ไทยผลิตน้ำมันดิบได้เองแค่ 15%   กระทรวงพลังงาน : แชร์คลิปอนิเมชั่นการ์ตูน รู้ลึก รู้จริงกว่าเรื่องน้ำมัน ตอน รู้มั้ย จาก EPPO Thailand ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันดิบได้เองประมาณ 15% อีกประมาณ 85% ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่คนไทยใช้น้ำมันประมาณวันละ 100 ล้านลิตร แบ่งเป็นน้ำมันดีเซลประมาณ 70% น้ำมันเบนซินประมาณ 30% แต่เนื่องจากกระบวนการกลั่นน้ำมัน จะได้ทั้งน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ ไทยจึงจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันดีเซลให้เพียงพอต่อความต้องการ ขณะเดียวกันก็จะได้น้ำมันเบนซินเป็นผลผลิตส่วนเกินจึงมีเหลือส่งออก   3. ข้อคิดถึงนักการเมือง ปชป.หนุนบรรษัทพลังงาน   ENERGY guru รู้ให้จริงเรื่องพลังงาน : โพสต์ข้อเสียของบรรษัทพลังงานแห่งชาติ หรือ NOC นอกจากเงินงบประมาณมหาศาลที่รัฐจะต้องลงทุน ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประเมินตัวเลข ใน 10 ปี ต้องใช้เงินลงทุน กว่า1.1ล้านล้านบาท เพื่อรักษาปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ-บงกช เมื่อหมดอายุสัมปทานปี 2565-2566 แล้ว NOC ในโครงสร้างแบบที่กลุ่มทวงคืนพลังงาน คปพ. อยากได้นั้นเป็นบ่อเกิดแห่งการหาประโยชน์ให้พวกพ้องและการคอรัปชั่น ทั้งนี้ฝากข้อคิดถึง นายอรรถวิชญ์ สุวรรณภักดี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ หลังสนับสนุน NOC จะศึกษากรณีเวเนซุเอลาและเม็กซิโกเป็นบทเรียน   4.อยากให้น้ำมัน-ก๊าซ ราคาถูกต้องช่วยกันคัดค้านประมูลเอราวัณ-บงกช   Kamolpan Cheewapansri : ได้แชร์โพสต์ Aree Plainpeng เครือข่ายทวงคืนพลังงาน ถ้าอยากให้น้ำมัน และแก๊สถูกลง ต้องออกมาช่วยกันสู้เพื่อรักษาสมบัติชาติ ด้วยการร่วมลงชื่อคัดค้านและทวงคืนแหล่งปิโตรเลียม บงกช-เอราวัณ ซึ่งนัดรวมตัวทุกวันอาทิตย์ ตลอดเดือน ต.ค.นี้ เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ที่สวนลุมพินี   5. สาเหตุที่น้ำมัน-ก๊าซหุงต้มไทยราคาแพงกว่าตลาดโลก   แมนสรวง เวียงโกศัย : โพสต์ภาพแสดงข้อมูลเปรียบเทียบราคาน้ำมัน และก๊าซหุงต้ม ระบุไทยกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปส่งออกกว่า 20 ปี แต่ขายคนไทยในราคาสมมติว่านำเข้าจากสิงคโปร์ คนไทยจึงจ่ายแพงไปปีกว่าละ 20,000 ล้านบาท ตัวอย่าง ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค.2561 เบนซิน95 ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นสิงคโปร์ 17.36 บาทต่อลิตร ไทยขาย 18.07 บาทต่อลิตร แพงกว่า 0.71 บาทต่อลิตร ส่วนราคาเอทานอลและก๊าซหุงต้มก็สูงกว่าตลาดโลก จึงใช้เงินกองทุนชดเชยให้โรงกลั่นเสมือนอำพรางปัญหาแต่สร้างภาระให้ผู้บริโภค สร้างกำไรผู้ประกอบการเกินสมควร  ----------------------------------------- ทำความรู้จักกับ Energy 4.0 นโยบายสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เพิ่มเติมได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=KuufA_zOAl0

 5. ข่าวหนังสือพิมพ์

  ข่าว : อุ้มดีเซล 2 บาท เพดาน 30/ลิตร

          แหล่งข่าวจาก ก.พลังงาน กล่าวว่า การประชุม กบง. สัปดาห์นี้คาดว่าจะมีการเห็นชอบกรอบเพดานการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นเป็น 2 บาท/ลิตร จากปัจจุบันอยู่ที่ 1 บาท/ลิตร จึงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลยังไม่เกิน 30 บาท/ลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก ส่วนราคาก๊าซแอลพีจีช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. ยังเป็นขาขึ้น โดยปัจจุบันให้เงินกองทุนฯ มาอุดหนุนราคาขายปลีกที่ 363 บาท/ ถัง 15 กก. ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินที่ขออนุมัติ คาดว่าจะใช้อุดหนุนราคาได้อีก 3 เดือน และราคาแอลพีจีน่าปรับลดลงช่วงต้นปีหน้า
  สื่อ : ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ

  ข่าว : เร่งตึกประหยัดพลังงาน พพ. ตั้งเป้าปี 62 เซฟ 10%

          นายโกมล บัวเกตุ ผอ.สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ. กล่าวว่า พพ. มีมติเห็นชอบข้อกฎหมายอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานภายในปี 62 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี โดยจะเริ่มบังคับเฟสแรกในอาคารขนาดใหญ่ 1 หมื่น ตร.ม. ตามด้วย 5 พัน ตร.ม. และ 2 พัน ตร.ม. ซึ่งกรมฯ ได้ประสานงานสร้างเครือข่ายกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และภาคเอกชน ESCO คาดว่าจะพร้อมประกาศใช้ในปี 62 ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้ 10%

          ด้าน ส.อ.ท. กล่าวว่า จากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ทำให้ปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 900 คน
  สื่อ : ประชาชาติธุรกิจ

   

  ข่าว : ของบกองทุนอนุรักษ์หมื่นล้าน

          นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. กล่าวว่า ส.อ.ท. ได้ยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 62 ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษืพลังงานได้เปิดให้หน่วยงานรัฐและเอกชนยื่นคำขอโดยตรง ไม่ต้องผ่าน สนพ. และ พพ. โดยมั่นใจว่าจะได้รับการพิจารณา
  สื่อ : เดลินิวส์ (กรอบบ่าย), ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

   

  ข่าวออนไลน์

  ข่าว : เอาอยู่!! ทุ่ม 1.3 หมื่นล้านตรึงราคาดีเซล-แอลพีจี

          นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ยังมั่นใจว่าเงินกองทุนน้ำมันฯ ที่จะใช้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลและแอลพีจี จะไม่เกิน 13,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 7 ต.ค.61 ฐานะเงินกองทุนสุทธิ อยู่ที่ 24,592 ล้านบาท ทั้งนี้ สนพ. ระบุว่า ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลงเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบดูไบลดลงอยู่ที่ 82 ดอลลาร์ฯต่อบาร์เรล หลังซาอุดิอาระเบียเพิ่มกำลังการผลิต แต่ยังไม่เท่าปริมาณการผลิตที่จะหายไปจากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน นักวิเคราะห์คาดมาตรการดังกล่าวจะทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดลดลงราว 6 แสน -1.5 ล้านบาร์เรล จับตาวันที่ 4 พ.ย.นี้ ประเทศต่างๆ จะระงับซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านมากน้อยแค่ไหน
  สื่อ : Bangkokinsight

   

  ข่าว : "กุลิศ"เตรียมนัดหารือ กกพ. ผลักดันเปิดเสรีโซลาร์รูฟท็อปและก๊าซธรรมชาติ

          นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้ ก.พลังงาน เตรียมนัดหารือกับ กกพ. เพื่อประสานการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ รมว.พลังงาน กำหนดไว้ และสอดรับกับแนวทางของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานทั้ง 6 ด้าน 17 ประเด็น ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมีข้อเสนอไว้ โดยเฉพาะการเปิดเสรีธุรกิจพลังงาน ทั้งการเปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูปท็อป การเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อผลักดันนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง กกพ. อาจต้องแก้ไขกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดรับกับแนวทางปฏิบัติ
  สื่อ : ศูนย์ข่าวพลังงาน, ผู้จัดการ

   

  ข่าว : สั่งผ่ากองทุนอนุรักษ์ฯ

          แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดพลังงาน เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้กำหนดเกณฑ์การคัดกรองโครงการในปี 2562 ซึ่งจัดสรรงบประมาณไว้ 10,448 ล้านบาท แต่มีโครงการเสนอของบฯ 31,000 ล้านบาท 900 โครงการ โดยนายกุลิศ เน้นย้ำให้พิจารณาจากหลายด้าน อาทิ โครงการที่ขอเข้ามาต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่มีอยู่แล้ว โครงการที่มีมูลค่าสูงกว่าราคากลาง ส่วนโครงการที่จะได้รับการอนุมัติต้องสอดคล้องกับแผนปฏิรูปพลังงาน ทั้งนี้ จะนำผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ในสัปดาห์หน้า เพื่อสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน ช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์

   

   

  -----------------------------------------