ข่าวพลังงาน

 1. ข่าว : คอลัมน์ทิศทางประเทศไทย เรื่อง ปัจจัยกำหนดทิศทางราคา : ในช่วงครึ่งหลังของปี ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางราคาน้ำมันมีดังนี้

     1. อุปสงค์น้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐ จีน และประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย เป็นกลุ่มประเทศที่ความต้องการใช้น้ำมันขยายตัวในระดับสูง โดย EIA คาดการณ์ว่าในปี 2018 อุปสงค์น้ำมันโลกจะอยู่ที่ 100.3 ล้านบาร์เรล/วัน มากกว่าอุปทานน้ำมันโลกราว 1 แสนบาร์เรล/วัน

     2. อุปทานน้ำมันที่เติบโตช้าลงจากความสำเร็จของโอเปก ตามการดำเนินการตามข้อตกลงลดปริมาณการผลิตน้ำมัน และ

     3. ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายในของเวเนซุเอลา ซึ่งส่งผลให้การผลิตน้ำมันดิบลดลงถึง 5 แสนบาร์เรล/วัน รวมทั้งการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐจากปัญหาโครงการนิวเคลียร์ อาจทำให้ปริมาณการส่งออกน้ำมันของอิหร่านลดลงราว 2-8 แสนบาร์เรล/วัน นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆ ของโลก เช่น ปัญหาการเมืองในอิรัก ไนจีเรีย ซีเรีย และความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์

  ข่าว : นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง เปิดเผยว่า บจก. โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการมิตรภาพวินด์ฟาร์ม ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ 20 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้ในปี 2561 เพิ่มขึ้นอีก 350-400 ล้านบาท ที่ผ่านมาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันนี้จ่ายไฟเข้าระบบไปแล้วรวม 300 เมกะวัตต์
  สื่อ : ผู้จัดการรายวัน

   

  ข่าว : การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากประเทศในและนอกกลุ่มโอเปคในวันที่ 22-23 มิ.ย.นี้ เตรียมหารือเครียดเรื่องข้อตกลงประวัติศาสตร์ควบคุมเพดานการผลิต ที่ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียหวังว่าจะชักชวนมิตรประเทศให้เพิ่มผลผลิตอีกครั้ง เมื่อหลายประเทศเริ่มคิดว่าควรสวนกระแสข้อตกลงระยะเวลา 18 เดือน ที่ช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันมาอยู่ที่ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ

   

  ข่าว : นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของรัฐในการปรับปรุงแผนพีดีพีฉบับใหม่ ที่จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.นี้ว่าจะกำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระดับใด ทั้งนี้หลังรัฐบาลชะลอรับซื้อไฟฟ้าและรอความชัดเจนจากแผนพีดีพีใหม่ ทำให้กลุ่มพลังงานหนีไปลงทุนต่างประเทศ โดยบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานลมในภาคใต้ของเวียดนามแล้ว 700 เมกะวัตต์ และเตรียมเสนอโครงการลงทุนโซลาร์ฟาร์ม 200 เมกะวัตต์ในเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าขยะของ จ.นนทบุรี 20 เมกะวัตต์ ซึ่งรอความชัดเจนจากภาครัฐว่าจะเข้ามาสนับสนุนอย่างไร เพื่อตัดสินใจในการลงทุนอีกครั้ง
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ

 2. ข่าว : นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดให้สอดรับกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศ และรูปแบบการลงทุนระบบสมาร์ทกริดที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่ง กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มอบงบประมาณราว 90 ล้านบาท ให้กับสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน (สพย.) ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ติดตั้งระบบต้นแบบไมโครกริด และวางระบบสายส่งไฟฟ้าชุมชนตามศักยภาพการใช้งานในแต่ละพื้นที่ โดยนำร่องโครงการที่ชุมชนบ้าน ผาด่าน ชุมชนบ้านแม่สะแง๊ะ และชุมชนบ้านปงผาง อ.แม่ทา จ.ลำพูน จึงเริ่มติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Grid Interactive ขนาด 102 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานความจุ 307.20 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงช่วยให้ชุมชนจำนวน 365 ครัวเรือน มีไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการ
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ

  ข่าว : นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนแผนการลงทุนและอนุมัติให้ปรับลดแผนการลงทุนปี 2561 จากเดิม 246,613 ล้านบาท เป็น 221,294 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการปรับลดแผนการดำเนินงานการลงทุนในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินงาน และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น

   

  ข่าว : นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอแผนการเข้าลงทุนใน บ.โกลว์พลังงาน (GLOW) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อหาข้อสรุปสัดส่วนในการเข้าลงทุน และหาข้อสรุปรายละเอียดต่างๆ ภายหลังจากคณะกรรมการบริษัท ปตท. (PTT) ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้อนุมัติเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ GLOW
          นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. เปิดเผยว่า ประชุมบอร์ดได้มีมติสนับสนุน GPSC เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้น GLOW ทั้งทางตรงและทางอ้อม 69.11% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW และจะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLOW อีก 451.88 ล้านหุ้น คิดเป็น 30.89% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์

   

  ข่าว : นางปรียนารถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ เหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนนตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ให้เกียรติร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 420 เมกะวัตต์ ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในปี 2562 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมดำเนินโครงการระหว่าง BGRIM กับ XUAN CAU COMPANY LIMITED ประเทศเวียดนาม
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น

   

  ข่าว : นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า คาดการณ์การขอส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ค่าย โดยก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท.ได้ขอส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ประเภทไฮบริดไปแล้ว คาดว่าผู้ประกอบการที่จะขอส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มรถยนต์ประเภทอีวีอาจจะเป็นผู้ที่เคยขอลงทุนในกลุ่มไฮบริด
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์

   

  ข่าว : นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ บ.ลมลิกอร์ ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม 10 เมกะวัตต์ ที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม รวมค่าหุ้นและค่าก่อสร้างไม่เกิน 825 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการดังกล่าวขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในสิ้นปี 2561
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น

   

  ข่าว : นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม (TMI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดบริษัทมีมติให้ บ.ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี บริษัทย่อยของ TMI เข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนสัดส่วน 100% กับ บ.กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.40 เมกะวัตต์ ใน จ.หวัดสุราษฎร์ธานี
  สื่อ : ข่าวหุ้น

   

 3. ข่าว : นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. อยู่ระหว่างการปรับแผน AEDP ใหม่ให้สอดรับกับแผน PDP-2018 ซึ่งมีแนวโน้มจะลดสัดส่วนเป้าหมายการผลิตเชื้อเพลิงในภาคขนส่งจากพลังงานทดแทนลงจากเป้าหมายเดิมปี 2579 ที่กำหนดการใช้เอทานอลอยู่ที่ 11.3 ล้านลิตร/วัน ไบโอดีเซลอยู่ที่ 14 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากแนวโน้มการใช้น้ำมันในภาคขนส่งจะเติบโตชะลอตัวจากนโยบายภาครัฐบาลที่มีเป้าหมายส่งเสริมการขนส่งไปสู่ระบบราง รถไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) มากขึ้น

          สำหรับแผน EEP ก็จะมีการปรับให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากขึ้นเช่นกัน โดยวันที่ 28 มิ.ย.นี้ จะมีประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในภาคขนส่ง ที่มี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งใหม่ โดยจะเพิ่มแนวทางส่งเสริมลดใช้พลังงานในภาคขนส่งทางน้ำและทางอากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เน้นเฉพาะในภาคขนส่งทางบกเป็นหลัก
          แหล่งข่าวจากสมาคมการค้าและผู้ผลิตเอทานอลไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 6.25 ล้านลิตรต่อวัน แต่ผลิตได้จริงตามความต้องการในประเทศเพียง 4.1-4.2 ล้านลิตร/วัน หากรัฐจะลดสัดส่วนการใช้ลงก็คงไม่ได้กระทบอะไร ส่วนกรณีมีการโจมตีว่าราคาเอทานอลที่ผลิตในประเทศแต่ราคาสูงเกินตลาดโลก ต้องเข้าใจว่าอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐต้องการให้เกิดการช่วยเหลือเกษตรกรอ้อยและมันสำปะหลังที่มีการอุดหนุนราคาตั้งแต่วัตถุดิบเมื่อราคาสูง ย่อมทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลของไทยสูงตามไปด้วย ซึ่งในเร็วๆ นี้ สมาคมฯเตรียม ที่จะเปิดแถลงข่าวชี้แจงข้อสงสัยทั้งหมด
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์

  ข่าว : น.ส.รสนา โตสิตระกูล ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เปิดเผยในงานสัมมนา "ปัญหาน้ำมันไทย รัฐจับใครเป็นตัวประกัน" จัดโดยกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ว่า รัฐจับประชาชนเป็นตัวประกันจากโครงสร้างราคาน้ำมันที่บิดเบือน เพราะขายน้ำมันให้คนไทยแพงกว่าราคาส่งออก 2 บาท/ลิตร ส่วนการยกเลิกการเก็บเงินกองทุนน้ำมันฯ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันถูกลง โดยมีการเก็บเงินมาชดเชยเอทานอล ซึ่งเป็นภาระประชาชน กองทุนน้ำมันฯ เป็นตัวถ่างราคาเบนซินให้สูงกว่าตลาดและเป็นตัวหดราคาเอทานอล
          นายคริส โปตระนันท์ ผู้จดจัดตั้งพรรคการเมืองอนาคตใหม่ กล่าวว่า ส่วนที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงคือ ภาษีสรรพสามิตและเงินส่งกองทุนน้ำมันฯ รัฐตั้งใจบิดเบือนภาษีน้ำมันให้มีราคาแพง เพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอล เพราะเอทานอลเป็นหนึ่งในความมั่นคงพลังงาน การแก้ปัญหาคือ เลิกภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เลิกกองทุนน้ำมันฯ ช่วงสั้น ส่วนเอทานอลควรเปิดให้นำเข้าเสรี เชื่อว่านำเข้าอยู่ที่ 16 บาท/ลิตร จากปัจจุบันราคาในประเทศ 23 บาท/ลิตร
          ขณะที่กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยได้ยื่นข้อเสนอเรียกร้องรัฐบาล 3 ข้อ ได้แก่ 1.ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม โดยลดเก็บภาษีสรรพสามิตและลดเก็บเข้ากองทุน 2.คัดค้านขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 3.รัฐบาลต้องลดงบรายจ่ายสิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือยที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน

   

  ข่าว : นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thirachai Phuvanatnaranubala วิจารณ์กรณีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงานชี้แจงปัญหาราคาน้ำมัน ผ่านรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "รัฐมนตรีพลังงานเลี่ยงบาลีเรื่องนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์!" โดยระบุว่า นายศิริ พยายามเลี่ยงบาลีไม่ตอบปัญหาสำคัญ 3 ประเด็น คือ คนไทยถูกเฉือนเนื้อไปให้โรงกลั่นน้ำมันหรือไม่ คนไทยถูกเฉือนเนื้อไปให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ และ รัฐบาลก๊อบปี้นโยบายผิดสำหรับน้ำมัน เอาไปใช้กับก๊าซหุงต้ม เพื่อเฉือนเนื้อคนไทยไปให้บริษัทพลังงานหรือไม่
          ส่วนคำชี้แจงของ รมว.พลังงาน ที่บอกว่าราคาส่งออกน้ำมัน ที่ต่ำกว่าราคาขายในประเทศเพราะต้องแข่งขันกับสิงคโปร์นั้น นายธีระชัย มองว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ การที่ธุรกิจเอกชนจะเอากำไรในประเทศไปตัดราคาส่งออก เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของธุรกิจ แต่มีเงื่อนไขว่า กำไรที่ได้ในประเทศต้องมาจากความสามารถตัวเอง แต่กรณีโรงกลั่น กำไรในประเทศไม่ใช่กำไรที่เกิดจากการแข่งขันเสรี แต่เป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากอภิสิทธิ์ และแรงจูงใจที่บิดเบือนนี้ กำลังจะสร้างปัญหาหนักขึ้น เพราะหลายโรงกลั่นยังวางแผนที่จะขยายกำลังการกลั่นเพื่อส่งออก ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้ รมว.พลังงาน ชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้ง โดยให้โฟกัสตรงกับ 3 ประเด็นปัญหา
  สื่อ : ผู้จัดการรายวัน

   

  ข่าว : นายพงศธร ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัท Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การร่วมทุนของ PTTEP และกลุ่มบริษัทร่วมทุนในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นในการซื้อขาย (Heads of Agreement : HOA) ก๊าซธรรมชาติเหลว กับ บจก. โตเกียว ก๊าซ และ บจก.เซ็นทริก้า แอลเอ็นจี จะรับซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว ในปริมาณรวม 2.6 ล้านตันต่อปี
  สื่อ : ข่าวหุ้น

   

   

 4. ข่าว : นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานกำลัง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้รับ การต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเวลา 3 ปี ที่อาจไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงาน (กพช.) แต่ชี้แจงขณะนี้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องอ่อนไหว

          นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีปัญหา การตีความไม่ตรงกันเรื่องวันหมดอายุของ โรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัท โกลว์ พลังงาน กับ กฟผ.นั้น ไม่เกี่ยวกับ นโยบาย แต่เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย ถ้าหลัก ของกฎหมายว่าอย่างไรก็ต้องยึดตามนั้น
          นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ ในฐานะ โฆษก กฟผ. กล่าวว่า การตีความไม่ตรงกัน เรื่องวันหมดสัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้น กฟผ.ตีความว่าสิ้นสุดสัญญาเดือน ธ.ค.2559 ส่วน บริษัท โกลว์ฯ ตีความว่าสิ้นสุดสัญญาลง เดือน ม.ค.2560 ทำให้เรื่องนี้ยังอยู่ในอนุญาโตตุลาการ
          ส่วนการที่ กฟผ.ยังรับซื้อไฟฟ้าจากบริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ของ กกพ.ที่เห็นควรให้รับซื้อไฟฟ้าไปพลางก่อน เพื่อไม่ให้กระทบการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ กับภาคอุตสาหกรรม
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ

  ข่าว: นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า หลังจากที่ภาครัฐได้มีการทบทวนนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตโดยพลังงานทดแทนจากภาคเอกชนนั้น ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ นั้น ทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงานได้มีการหารือกัน โดยที่ยังคงดำเนินการต่อไปตาม Roadmap ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เช่นเดิม โดยจะให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดหาเอกชนเข้ามาดำเนินการในรูปแบบ BOT โดยผลตอบแทนเป็นค่ากำจัดขยะ tipping fee และค่าไฟฟ้าต่อไป โดยกระทรวงพลังงานจะยังคงรับซื้อไฟฟ้าด้วยราคาเป็นไปตามประกาศเดิม กรณีที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก มาก (VSPP) จะรับซื้อไฟฟ้าที่อัตราประมาณ 5.78 บาทต่อหน่วย และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จะรับซื้อไฟฟ้าที่อัตราประมาณ 3.66 บาทต่อหน่วย
  สื่อ : สยามธุรกิจ

   

  ข่าว : ชาวบ้านหมู่ 6 บ้านท่าแลง หมู่ 7 บ้านเขาปากช่อง หมู่ 8 บ้านหนองน้ำถ่าย และหมู่ 9 บ้านลุ่มสมอ ต.ท่าแลง กว่า 200 คน นำโดยนายอนุวัฒน์ เวชสว่าง เดินทางมาทวงถามจากที่เคยยื่นหนังสือถึงนายสงวน จิตต์พุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนจากบ่อ
          นายอนุวัฒน์เปิดเผยว่า บ่อขยะใช้งานมานานนับสิบปี สร้างมลพิษ กลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสียซึมลงใต้ดินเข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการไม่ดำเนินการแก้ไข ต่อมาเทศบาลตำบลท่าแลงอนุญาตให้บริษัท ดับเบิ้ลยูพีจีอี เพชรบุรี ก่อตั้งโรงงานกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า นำขยะเข้ามาทิ้งเพิ่มขึ้นทุกวัน ชาวบ้านจึงรวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลงให้แก้ปัญหากลิ่นเหม็น น้ำจากบ่อขยะ ยกเลิกโรงงานกำจัดขยะ และปิดบ่อขยะ
          นายปิยะฉัตร แพทย์พงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าแลง ชี้แจงว่า โรงงานดังกล่าวเป็นประเภทที่ 3 เทศบาลไม่มีอำนาจในการอนุญาต ผู้อนุญาตก่อตั้งโรงงานนี้คือ ประธานกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน และชาวบ้านไม่พอใจนายกท่าแลง ที่ไม่ยอมมาพบหน้า จึงพากันไปยังศาลากลางจังหวัดเพชรบุรียื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก้ปัญหาจากบ่อขยะ โดยมีตัวแทนรับหนังสือแทนส่งมอบ ให้ผู้ว่าฯต่อไป
  สื่อ :มติชน

   

  ข่าว : สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคของญี่ปุ่นรายงานว่า กลุ่มธุรกิจซอฟต์แบงก์เตรียมทุ่มเงิน 60,000-100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.92-3.21 ล้านบาท) ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดีย โดยจะเป็นการร่วมทุนระหว่างซอฟต์แบงก์และซาอุดีอาระเบีย ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน มี.ค. ซอฟต์แบงก์เผยถึงการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งอ้างว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่จะผลิตไฟฟ้าได้ 200 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573
  สื่อ :เดลินิวส์

   

  ข่าว : รายงาน Krabi Goes Green สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อย แสดงผลการศึกษาการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกระบี่เพื่อวางแผนการผลิตไฟฟ้าในช่วง 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2561-2580) พบว่าจังหวัดกระบี่มีศักยภาพกำลังผลิตติดตั้งได้สูงสุดรวม 1,676 เมกะวัตต์ และปี พ.ศ.2564 จะเป็นปีแรกที่ในบางช่วงเวลา (อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อวัน) ที่จังหวัดกระบี่สามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้า โดยใช้พลังงานหมุนเวียน 100% การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียน 100% จะสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ.2569 หากมีการสนับสนุนในเชิงนโยบายและกฎหมายพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนาสายส่งและระบบโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
  สื่อ : ไทยโพสต์

   

  ข่าว : สหภาพยุโรป (อียู) ปรับเพิ่มเป้าหมายการเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน จากเดิมร้อยละ 27 ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด มาเป็นร้อยละ 32 ภายในปี 2573 นายมิเกล อาเรียส คาเยต กรรมาธิการด้านสภาพอากาศและพลังงานของอียู ชี้ว่า เกณฑ์ใหม่นี้จะช่วยให้อียูไปถึงเป้าหมายตามที่ให้ไว้ในข้อตกลงปารีส ช่วยสร้างงาน สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทั้งนี้ อัตราร้อยละ 27 เป็นเกณฑ์เดิมที่อียูให้คำมั่นไว้ในข้อตกลงปารีสเมื่อปี 2558
  สื่อ : เดลินิวส์

   

 5. ข่าว : ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลตามแผนพีดีพี ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการจัดทำนั้น ยอมรับว่ายังจำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยหากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทำได้ในราคาประมาณ 2.12-2.20 บาทต่อหน่วย ก็ยังสามารถรับซื้อได้ในประมาณ 1,000- 2,000 MW เพื่อความมั่นคงในระบบ
          ทั้งนี้ในอนาคต 10-15 ปีข้างหน้า โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะจะหมดอายุลงหากไม่มีโรงไฟฟ้าเกิด กำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะลดลงต่ำกว่า 10% ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับหลายประเทศ ฉะนั้นยังจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินในแผนพีดีพี คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีคำตอบที่ชัดเจน
          นอกจากนี้ ก.พลังงาน มีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกว่า 30% ภายใน 15 ปีข้างหน้า แต่ต้องไม่เป็นภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน
          อย่างไรก็ตาม สำหรับการดูแลราคาพลังงาน ยืนยันไม่มีนโยบายอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงและพลังงานต่ำกว่าต้นทุน
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ

  ข่าว : ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้แจ้งในเรื่องการเปรียบเทียบราคาขายน้ำมันในประเทศกับราคาหน้าโรงกลั่นในประเทศสิงคโปร์นั้น แตกต่างกัน เนื่องจากไทยนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์ จะมีค่าขนส่งเกิดขึ้น ซึ่งในโครงสร้างราคาขายปลีกของไทยประกอบด้วย ราคาหน้าโรงกลั่น เป็นราคาเนื้อน้ำมันอย่างเดียวแต่เมื่อนำเข้ามาจำหน่ายจะมีการบวกภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ ตามลำดับ และต้องมีการพิจารณาเปรียบเทียบความสามารถการผลิตและความต้องการใช้ในประเทศด้วย
          สำหรับ ประเด็นการตรึงราคาพลังงานต่ำกว่าต้นทุน พบว่าเงินที่ใช้อุดหนุนราคาพลังงานกว่า 60-70% ของเงินทุกๆ 1 บาทที่ไปอุดหนุนนั้น เข้าไปช่วยคนมีฐานะ แต่คนที่ไม่มีฐานะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคม และระยะยาวควรนำไปสนับสนุนความเหลื่อมล้ำ
          ด้านนายทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ. กล่าวว่า ตามโซเชียลมีเดีย มีการระบุว่าทำไมราคานำมันในประเทศแพงกว่าส่งออกนั้น เพราะอยู่ที่ภาวะทางการตลาดที่ต่างรูปแบบกัน ส่วนสูตรราคาน้ำมันที่ต้องบวกค่าขนส่งนั้นได้ประเมินว่าหากไทยไม่มีโรงกลั่นน้ำมัน ต้องเลือกการนำเข้าน้ำมันสิงคโปร์ซึ่งมีต้นทุนต่ำสุดแต่ต้องบวกค่าขนส่งไว้เป็นเพดานเพื่อให้เกิดการแข่งขัน
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์

   

  ข่าว : นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเกษตรกร SME ที่ทำระบบฟาร์มยุคใหม่ (สมาร์ฟาร์มเมอร์) สมัครเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานโดยจะเตรียมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานรวม 20 ล้านบาท สนับสนุนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ยื่นได้ภายใน 29 มิ.ย.นี้
          นอกจากนี้ พพ.เตรียมออก “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง”ประมาณปลายปี 2561 สำหรับสินค้า 3 ผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องดูดควัน เครื่องทอดน้ำมันท่วม(เครื่องทอด French Fries) เพื่อเน้นการประหยัดพลังงานในภาคประชาชนมากขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการภาคสมัครใจ หากผู้ประกอบการใดสามารถผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวได้มาตรฐานประหยัดพลังงานตามที่ พพ. กำหนด จะสามารถขอฉลากฯ กับ พพ. เพื่อนำไปติดบนผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้
  สื่อ : ผู้จัดการรายวัน

   

  ข่าว :นายพีรทักษ์ อุตะเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล. 1) สั่งจับเรือสินค้าปล่อยคราบน้ำมันลงทะเลบริเวณ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่อยู่ในสัญญาจ้างของ ปตท. ในนามบริษัท Vision Marine และ ปตท. ได้สั่งระงับการใช้เรือ PSP1 แล้ว
  สื่อ :ไทยรัฐ,ข่าวหุ้น

   

  ข่าว : นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทจะมีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศพร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงไตรมาส 2-4 นี้เพิ่มอีก 130 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังลม จ.นครราชสีมา 50 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นทั้งเซนไดและชิมิซุรวม 80 เมกะวัตต์
          นอกจากนี้ยังเตรียมรุกตลาดบ้านเรือน เนื่องจากต้นทุนในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคามีแนวโน้มลดลง ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป คาดว่าทั้งปีจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้า COD รวมทั้งสิ้น 370 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา PPA รวม 513 เมกะวัตต์
  สื่อ :ผู้จัดการรายวัน

   

  ข่าว : นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ในจังหวัดสระแก้ว ของบริษัท กรีน เพาเวอร์ เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก SUPER กำลังการผลิตเสนอขาย 9.9 เมกะวัตต์ (MW) สามารถเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในวันนี้ (14 มิ.ย.) ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้ของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตเกิน 25%
          ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าขยะก่อสร้างบนพื้นที่ 46.97 ไร่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว กำลังการผลิตไฟฟ้า 63,360,000 กิโลวัตต์/ปี COD ในช่วงกลางเดือน มิ.ย.นี้
  สื่อ : ข่าวหุ้น

   

  ข่าว : แหล่งข่าวจากก.พลังงาน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59 เรื่องการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก พบว่า มีโรงไฟฟ้าหนึ่งแห่งที่ได้รับการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก กฟผ. คือ โรงไฟฟ้า GLOW โครงการ 1 ของบมจ.โกลว์พลังงาน จ.ระยอง กำลังการผลิต 150 MW ที่สัญญาได้สิ้นสุดอายุไปแล้ว ดังนั้นการต่ออายุสัญญาดังกล่าว จึงเข้าข่ายขัดต่อมติ กพช. จากการศึกษาผลกระทบต่อการทำผิดต่อมติ กพช.ครั้งนี้ ทำให้เกิดการเสียหายมูลค่า 1,600 ล้านบาท
  สื่อ : ข่าวหุ้น