ข่าวพลังงาน

 1. ข่าว : นาย กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้หารือกับ รมว.พลังงาน ถึงการยกเลิกโครงการลงทุนสายส่งไฟฟ้าในภาคใต้ 1 เส้น มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งมองว่าเป็นแนวทางที่ขัดแย้ง ควรสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่มากกว่า พร้อมหารือแผนก่อสร้างสานส่งเพื่อนรองรับพลังงานทดแทนในพื้นที่หลังเห็นความไม่คุ้มทุนและอาจเพิ่มภาระค่าไฟฟ้าต่อประชาชน ซึ่งสัดส่วนผลิตไฟฟ้าในแผน PDP ยังไม่ชัดเชน
  สื่อ : ไทยโพสต์

  ข่าว : นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. เปิดเผยว่า ในอนาคตอาจมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หลังรัฐบาลเริ่มมีนโยบายเปิดเสรีก๊าซมากขึ้น หากตลาดมีการแข่งขันที่เข้มข้น อาจต้องทบทวนเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่คล่องตัวเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับการแยกกิจการน้ำมันและค้าปลีกไปเป็นบริษัทลูกในเครือ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่คล่องตัวและเป็นเสรี
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์

   

  ข่าว : นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บมจ.ปตท. และว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ เปิดเผยว่า ภารกิจและความท้าทายในฐานะว่าที่ซีอีโอ ปตท.คนใหม่ที่จะเข้ามาสานต่อในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (disruptive technology) มีความท้าทาย 2 เรื่อง คือ ความท้าทายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และความท้าทายเรื่อง คือ Mindset หรือ กระบวนการทางความคิด หรือปรับทัศนคติ เน้นหาธุรกิจใหม่ ย้ำการทำงานเป็นทีมและสานต่อกลยุทธ์ 3D เพื่อนำพาองค์กร ปตท.เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
  สื่อ : ผู้จัดการรายวัน

   

  ข่าว : แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้แจ้งกับ ปตท.ว่าจะไม่เสนอ กพช. กรณีให้ ปตท.ซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) จากแหล่งโมซัมบิก เนื่องจากไม่เห็นด้วย หากเป็นข้อตกลงของรัฐบาลเพื่อจัดทำเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว ในอนาคตควรเป็นรูปแบบของการเปิดเสรีการนำเข้าทั้งหมด เพื่อให้ราคาสะท้อนไปยังค่าไฟฟ้าที่ลดลง
          นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะกรรมการ ปตท. กล่าวว่า หากไม่ให้ทำสัญญาระยะยาว เพื่อซื้อแอลเอ็นจี ปตท.ก็พร้อมดำเนินการเองในการยืนยันซื้อก๊าซจากแหล่งนี้ในปริมาณเดิมที่ได้แจ้งไว้ คือ 2.6 ล้านตัน/ปี
  สื่อ : เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, มติชน

   

  ข่าว : คอลัมน์: กระจกไร้เงา: ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า โดย บุญช่วย ค้ายาดี : ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังงานมาแรง มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทั้งภาครัฐและเอกชน จนหลายคนเข้าใจว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายจากยุคน้ำมันสู่ยุคพลังงานไฟฟ้า ซึ่ง ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล่าประสบการณ์ตรงจากเข้าร่วมประชุม The Eight IEA -IEF – OPEC Symposium on Energy Outlooks ณ กรุงรียาด เมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบีย และได้โอกาสศึกษาดูงานที่ Saudi Aramco บริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียอีกด้วย โดยบริษัทแห่งนี้มีมุมมองต่อเรื่องดังกล่าวว่า โลกยังไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากยุคของน้ำมัน ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า และเชื่อมั่นว่าน้ำมันดิบยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะมีประโยชน์อย่างไร เมื่อทั่วโลกหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า แต่ยังต้องใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าอยู่ แต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ สิ่งสำคัญคือ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนรู้และเข้าใจถึงการใช้พลังงาน และควรผลักดันให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าให้สมดุลและประหยัด ประชาชนจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระอย่างเสียไม่ได้
  สื่อ : ไทยโพสต์

   

 2. ข่าว : แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้สั่งให้ สนพ. ไปทบทวนการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่อีกครั้ง หลังจากมีการเสนอแล้วในเบื้องต้น โดยกำชับให้เน้นการผลิตไฟฟ้าใน 8 ภูมิภาคเช่นเดิม และให้นำเสนอในที่ประชุม กบง. วันที่ 20 เม.ย.นี้ ทั้งนี้ได้ให้โจทย์ว่า ต้องดูแนวทางการส่งเสริมตลาดเสรีการแข่งขันโดยไม่จำกัดประเภทเชื้อเพลิง แต่ราคาขายไฟจะต้องไม่เกินราคาขายส่งหรือประมาณ 2.44 บาท/หน่วย ซึ่ง กฟผ. ลงแข่งได้ด้วย ส่วน กฟผ.ก็ให้ไปดูสัดส่วนการผลิตไฟทั้งหมดที่ตอบโจทย์ความมั่นคงว่าต้องการอย่างไรบ้างทั้งสัดส่วน กฟผ. เอกชน และนำเข้า
          ด้านนายพนมทวน ทองน้อย รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) กล่าวว่า สร.กฟผ.ได้นัดหารือกับผู้บริหารระดับสูงไว้ในวันที่ 11 พ.ค.นี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรและจุดยืนของ สร.กฟผ.ต่อการจัดทำแผนพีดีพีฉบับใหม่
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์

  ข่าว : นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บีซีพีจี เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทจะใช้งบลงทุนเพื่อขยายกิจการใหม่และโครงการที่มีอยู่เดิมรวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท โดยจะเน้นพลังงานสะอาดในประเทศและแถบอาเซียน เนื่องจากยังมีศักยภาพการเติบโตสูง ซึ่งจะมีทั้งเข้าซื้อกิจการ ร่วมลงทุน และลงทุนใหม่ และมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 200 เมกะวัตต์ จากสิ้นปี 60 ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนถือหุ้นรวมอยู่ที่ประมาณ 600 เมกะวัตต์
          นอกจากนี้ บริษัทจะนำบล็อกเชน เทคโนโลยี มาบริหารจัดการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีบริษัทพาวเวอร์เล็ดเจอร์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นพันธมิตร ร่วมพัฒนาโครงการต่าง ๆ.
  สื่อ : เดลินิวส์, มติชน

   

  ข่าว : นายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.พลังงานมหานคร ในเครือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) กล่าวว่าในปี 2561 บริษัทจะเร่งขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 แห่ง เน้นเมืองท่องเที่ยว เช่น อ.หัวหิน และแหล่งชุมชนที่มีการเดินทางจำนวนมาก อาทิ ถ.ราชพฤกษ์ ถ.กาญจนาภิเษก เป็นต้น
  สื่อ : ไทยโพสต์

   

  ข่าว : ปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางราคาน้ำมันในช่วงนี้ หนีไม่พ้นการโจมตีของสหรัฐ และชาติพันธมิตร ในซีเรีย แม้ว่าปัจจุบันแนวโน้มความตึงเครียดจะลดลง แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่หนุนราคาน้ำมันให้ไปต่อได้อีก อาทิ การที่กลุ่มกบฏของเยเมน ยิงขีปนาวุธเข้าใส่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ส่งผลต่อราคาน้ำมันวิ่งขึ้นมาพร้อมกันทั้งสามตลาด โดยตลาดน้ำมันดิบ BRENT ราคาอยู่ที่ 71.42 ดอลลาร์/บาร์เรล ตลาดน้ำมันดิบ WTI ราคาอยู่ที่ 66.22 ดอลลาร์/บาร์เรล และ ตลาดน้ำมันดิบดูไบ (Dubai) ราคาอยู่ที่ 69 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งสามตลาดอยู่ที่ 63 - 67 ดอลลาร์/บาร์เรล และทำให้คาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 ราคาน้ำมันจะอยู่ที่ระดับ 69.51 ดอลลาร์/บาร์เรล
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ

   

  ข่าว : คอลัมน์คาบลูกคาบดอก โดยหมัดเหล็ก เรื่อง ความเป็นธรรมของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย : กล่าวถึงการที่ตัวแทนชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือเอสพีพี ประเภทชีวมวลและผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เดินทางไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมในการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
          โดย รมว.พลังงานยืนยันว่า ก.พลังงานยังมีนโยบายส่งเสริมการรับซื้อพลังงานทดแทนเป็นอันดับแรกๆ แต่สิ่งสำคัญคือการผลิตในส่วนของต้นทุนจะต้องไม่เกินค่าไฟฟ้าขายส่งที่ประมาณ 2.40 บาท/หน่วย ดังนั้น กรณีที่ ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ขอให้พิจารณาทบทวนใช้หลักการต้นทุนว่าซื้อแล้วจะเพิ่มภาระต่อประชาชนหรือไม่ ซึ่งยังตอบไม่ได้ว่าจะพิจารณาตามมติ กบง.หรือไม่
          ด้าน นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เอสพีพี ประเภทชีวมวล ยืนยันว่า ที่ผ่านมาข้อเสนอดังกล่าวได้มีการพิจารณาไปแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งหวังว่าในการประชุม กพช.ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ จะมีการนำเรื่องขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง เพราะถ้ารัฐไม่พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการก็คงอยู่ไม่ได้
  สื่อ : ไทยรัฐ

   

 3. ข่าว :นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมงบ 220 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยสนับสนุนผ่านรูปแบบเงินอุดหนุนการลงทุนแบบให้เปล่าสูงสุดในอัตรา 20% แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมทั้งจะสนับสนุนสำหรับค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบ และควบคุมงานที่อาคาร โรงงานควบคุม ซึ่ง พพ.ได้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์

  ข่าว : นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. จำกัด (PTT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) เป็นหุ้นละ 1 บาท จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงพาร์ใหม่แล้ว บริษัทจะมีจำนวนหุ้นอยู่ที่ 28,562,996,250 หุ้น จากเดิมมีจำนวน 2,856,299,625 หุ้น และจะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 28,562,996,250 บาท รวมถึงมีทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 28,562,996,250 บาท สำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (2561-2565) บริษัทมีแผนจะใช้วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 587,169 ล้านบาท
  สื่อ : ข่าวหุ้น

   

  ข่าว : นายเคนจิ ฮานาดะ หัวหน้าแผนกการตลาด นิปปิอน สตีล เปิดเผยว่า ความต้องการเหล็กท่อเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในสหรัฐ อินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และขณะนี้บริษัทกำลังยื่นประมูลเพื่อจัดหาเหล็กท่อให้แก่ โครงการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอินเดีย คาดว่าครึ่งแรกของปี คำสั่งซื้อเหล็กท่อจากภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนก่อนหน้านี้ และบริษัทเตรียมขึ้นราคาสินค้า 10% ด้วยแต่ก็เตือนว่าตลาดยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตกลง คือ การเปิดฉากทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอย่างเป็นทางการ เพราะจะทำให้โครงการสำรวจและขุดเจาะพลังงานหลายแห่งต้องชะลอโครงการออกไป
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ

   

  ข่าว : ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ พบว่า มีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นป่าในช่องฝั่งตะวันตก จ.กระบี่ เพื่อติดตั้งเสาและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ของ กฟผ. ซึ่งเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ ระบุไว้ว่า ไม่ได้ยื่นขออนุญาต ซึ่งการเข้าไปสำรวจพื้นที่พาดผ่านของโครงการเดินสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230 KV เส้นคลองแงะ-สตูล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์และแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ แต่ กฟผ. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้าสำรวจแนวสายส่ง และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ระบุ ว่าไม่ปรากฏหนังสือการขออนุญาตเข้าสำรวจพื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้าในบริเวณป่าต้นน้ำดังกล่าวจาก กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ แต่กรมป่าไม้ ยังไม่มีการดำเนินคดีในประเด็นการบุกรุกป่าครั้งล่าสุดนี้เช่นกัน
  สื่อ : ผู้จัดการรายวัน

   

  ข่าว : นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำหนดคำแนะนำซื้อหุ้นบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) พร้อมกับให้ราคาเป้าหมาย 130 บาท โดยคาดผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2561 จะมีโอกาสทำกำไรสุทธิเติบโตขึ้นต่อเนื่อง สำหรับงวดไตรมาสแรกคาดกำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 1.35 หมื่นล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน จากราคาขายเฉลี่ย (ASP) จะปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 43.7 เหรียญสหรัฐ ตามราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาส 4/2560 มาอยู่ที่ระดับ 63.9 เหรียญต่อบาร์เรล ส่วนปริมาณขายคาดลดลงมาที่ 2.98 แสนบาร์เรลต่อวัน
  สื่อ : ข่าวหุ้น

   

 4. ข่าว : ผวาศึกสหรัฐ-ซีเรีย ตลาดเงิน-ทองส่อป่วน/น้ำมันพุ่ง20% ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แถลงผลกระทบของสงครามซีเรียต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ว่า หากสงครามขยายวงบานปลาย อาจจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 80-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
          ด้านนายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)กล่าวว่า สนพ.ยังเชื่อมั่นว่าความรุนแรงยังไม่บานปลายไปสู่พื้นที่อื่นๆ จึงจะยังไม่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันตลาดโลก แม้ว่าในสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกดีดตัวขึ้น 4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เพราะมาจากปัญหาการสู้รบดังกล่าว หากสถานการณ์ลุกลามไปยังประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่อยู่ใกล้กับประเทศซีเรีย ราคา น้ำมันดิบตลาดโลกก็อาจผันผวนได้ระดับหนึ่ง ซึ่งสนพ.ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
  สื่อ : แนวหน้า

  ข่าว : สนพ.ชงพลังงานวางแผนรับมือ - เกาะติดราคาน้ำมันพุ่ง หวั่นสงครามยื้อทุบเศรษฐกิจ นายพรายพล คุ้มทรัพย์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สถานการณ์ในซีเรียทำให้หลายฝ่ายจับตาว่า จะมีผลต่อต่อราคาพลังงานเพียงใด จึงมี 2 ประเด็น คือ 1.สถานการณ์ในซีเรียจะยืดเยื้อมากน้อยแค่ไหน หากสถานการณ์จำกัดจะมีผลต่อราคาน้ำมันไม่มาก 2.ผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในตะวันออกกลางแค่ไหน เพราะถ้ากระทบกับการขนส่งน้ำมันก็จะทำให้ราคาน้ำมันปรับขึ้น
          นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ.เตรียมรายงานให้นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงานรับทราบสถานการณ์ในซีเรียที่อาจมีผลต่อ ราคาพลังงาน ซึ่งเบื้องต้นตลาดรับรู้สถานการณ์ในตะวันออกกลางมา 7-8 ปี แล้ว ดังนั้นจึงประเมินว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะไม่บานปลาย ไม่กระทบกับผู้ผลิตน้ำมัน รวมทั้งตลาดรับรู้แล้วว่า ปริมาณการผลิตน้ำมันของซีเรียลดลงมาก ไม่มีผลต่อราคาในตลาดโลก
          นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ประเมิน ความต้องการใช้พลังงานของประเทศไตรมาส 2 ปีนี้ จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 1 จากการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดว่า การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินจะอยู่ที่ 31.7 ล้านลิตรต่อวัน และดีเซลอยู่ที่ 67.9 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่แนวโน้มการใช้พลังงานช่วงครึ่งหลังปีนี้ (ก.ค-ธ.ค.) คาดว่า กลุ่มเบนซินจะ อยู่ที่ 29.96 ล้านลิตรต่อวัน
          นายทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ประเมินราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นจากลิตรละ 25 บาท ขึ้นมาเป็นลิตรละ 27 บาท ในขณะที่น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมี่ยมก็สูงกว่าลิตรละ 30 บาท และคาดว่าราคาน้ำมันดีเซลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้
          นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น แต่การที่เงินบาทแข็งค่าช่วยลดผลกระทบ ราคาน้ำมันสูงขึ้น ทำให้ไม่กระทบกับต้นทุนพลังงานและต้นทุนการขนส่งของภาคอุตสาหกรรมมากนัก
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ

   

  ข่าว : เตือนรัฐรับมือ เทคโนโลยีพลังงานเปลี่ยน ผลิตไฟใช้เองพุ่ง-โซลาร์บวกESSมาแรง นายเทียนไชย จงพีร์เพียร นักวิชาการด้านพลังงานอิสระ เปิดเผยว่า ขณะนี้แนวโน้มต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) พลังงานลม เริ่มมีราคาต่ำลงรวมไปถึงมีความเสถียรจากการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน( Energy Storage System:ESS) ส่งผลพลังงานทดแทนหล่านี้เริ่มแข่งขันกับโรงไฟฟ้าหลักที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ดังนั้นอนาคตอันใกล้นี้จะเห็นการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่เป็นโรงขนาดเล็กกระจายการผลิตมากขึ้นแทนที่จะเป็นการรวมศูนย์การผลิตไว้ที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
          นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่า ขณะนี้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนทั่วโลกมีการพัฒนามากขึ้นโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย(โซลาร์ รูฟท็อป) รวมไปถึงระบบกักเก็บพลังงาน(ESS) ที่จะทำให้พลังงานทดแทนมีความเสถียรมากขึ้นและเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มีทิศทางที่จะทำให้ค่าไฟฟ้าต่ำลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP) ใหม่จะมีการคำนึงถึงสัดส่วนพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นแต่จะมากน้อยเพียงใดอยู่ที่แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า(PDP) ที่กำลังจัดทำอยู่
  สื่อ : ผู้จัดการรายวัน

   

  ข่าว : คอลัมน์ จับกระแส: โรงไฟฟ้าขยะเกิดหรือดับ โดย วัชร ปุษยะนาวิน โรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่เดินไปได้ช้าที่สุด มีกำลังไฟฟ้าเข้าระบบเพียง 213 MW จากเป้าหมายของรัฐที่รับซื้อ 500 MW ล่าสุดก.พลังงาน ออกมาประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนในราคาต่ำกว่าราคาต้นทุนที่ กฟผ. ขาย 2.40 บาทต่อหน่วย ยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขยะ เพราะมีต้นทุนผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดถึง 200 ล้านบาทต่อ 1 MW ต่างจาก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีต้นทุน 70 ล้านบาทต่อ 1 MW
          ทั้งนี้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าขยะไม่ได้มีแต่ต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่ยังมีต้นทุนการสร้างสถานที่เก็บขยะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน ค่าบริหารจัดการขยะ และค่าขนส่งที่สูง รวมทั้งขยะของประเทศไทยขาดการคัดแยก และส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก ยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าประเทศอื่น ดังนั้นรัฐควรแยกโรงไฟฟ้าขยะออกจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ
          ด้านนายมนตรี วิบูลยรัตน์ นายกสมาคมการค้าพลังงานขยะ ได้ออกมานำเสนอโมเดลโรงไฟฟ้าขยะแบบใหม่กระจายผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ดึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล จังหวัด และเอกชน เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะของจังหวัด กระจายผลประโยชน์ให้กับเทศบาลที่เป็นเจ้าของขยะ
  สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ

   

  ข่าว : แห่ร้องกกพ.หลังต้นทุนติด'โซลาร์รูฟท็อป'พุ่ง2เท่า แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการพลังงานทดแทน กล่าวว่า เร็ว ๆ นี้ผู้ประกอบการพลังงานทดแทนเตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อขอให้มีการพิจารณาในประเด็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเฉพาะ การผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปแบบ private PPA โดยล่าสุดมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจาก 2 ส่วนที่ต้องการให้ กกพ.พิจารณาว่า มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ ผู้ประกอบการหรือไม่
          1) การกำหนด ผู้ประกอบการต้องติดตั้งเครื่องรีเลย์ (relay) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินเข้ามาในระบบสายส่ง 2) การจ่ายค่าไฟฟ้าสำรอง (back up rate) ที่จะเรียกเก็บจากกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองรายใหญ่
  นอกจากนี้ ต้องการให้ กกพ.เข้ามาตรวจสอบบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจด้านกิจการไฟฟ้าใช้ความได้เปรียบจากการเป็นรัฐวิสาหกิจมาทำธุรกิจแข่งขันกับภาคเอกชน
  สื่อ : ประชาชาติธุรกิจ

   

  ข่าว : รัฐงดซื้อไฟฟ้า 5 ปี GUNKUL ยังโอเค นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลกำหนดนโยบายการงดซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่มเป็นระยะเวลา 5 ปี ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีแผนขยายการผลิตไปยังต่างประเทศ เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 200 เมกะวัตต์ โครงการพลังแสงอาทิตย์ที่ประเทศมาเลเซียขนาด 30 เมกะวัตต์ โครงการประเภทเชื้อเพลิง แก๊สที่ประเทศพม่า ขนาด 25 เมกะวัตต์ และ บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน เพิ่มเติมทั้งที่ประเทศมาเลเซีย พม่าและเวียดนาม
          นอกจากนี้บริษัทมุ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าภาคเอกชนประเภทติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และแบบติดตั้งบนภาคพื้นดิน (Solar Ground) ภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนด้านภาคประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการแข่งขัน โดยปีนี้บริษัท มุ่งเน้นลงทุนติดตั้งโรงไฟฟ้าบนหลังคา ให้กับภาคเอกชนแบบให้ส่วนลดและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบระยะยาว (Private PPA)
  สื่อ : ดอกเบี้ยธุรกิจ

   

 5. ข่าว : ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้กล่าวถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ของประเทศในช่วงหน้าร้อนปี 2561 โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งในปี 2561 นี้ สนพ. คาดว่าพีคไฟฟ้าจะอยู่ที่ 31,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2.1
          ทั้งนี้ สนพ. ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากภาคประชาชน เอกชน และอุตสาหกรรม ช่วยกันลดใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ผ่านคลิปวิดีโอหนังสั้น “ชั่วโมงช่วยชาติ ลดพีคไฟฟ้ากลางวันและกลางคืน” โดยร่วมรณรงค์ปฏิบัติการ ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน’ การใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าใน 2 ช่วงเวลา ครั้งละ 2 ชม. คือ ลดพีคไฟฟ้าช่วงกลางวัน ตั้งแต่ 13.00-15.00 น. และลดพีคไฟฟ้าช่วงกลางคืนตั้งแต่ 19.00-21.00 น. ตั้งแต่วันนี้-พฤษภาคม 2561
  สื่อ : โพสต์ทูเดย์,ไทยโพสต์

  ข่าว : นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ 6 โรงพยาบาลรัฐชั้นนำจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาระบบ Internet of Things หรือ IoT เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโรงพยาบาล
  สื่อ : มติชน

   

  ข่าว : นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า พพ. ได้ร่วมมือ กับศาลยุติธรรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนิน "โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในหน่วยงานรัฐ-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำนักงานศาลยุติธรรม)" ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานและสนับสนุนการเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
          ทั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็นด้านพลังงานทดแทน 2,000 ล้านบาท และด้านอนุรักษ์พลังงาน 4,000 ล้านบาท พพ. คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงาน ดังกล่าวได้มากถึง 50 ล้านหน่วย/ต่อปี คิดเป็น เงินค่าไฟฟ้ากว่า 2,000 ล้านบาท
          ในแผนการต่อไปสำนักงานจะเริ่มติดตั้ง โซลาร์เซลล์ ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟฟ้า LED ทั่วทั้ง 268 สำนักงานศาล ทั่วประเทศให้เป็นศาลอัจฉริยะด้านพลังงาน คาดว่าจะเกิดผลประหยัดได้มากถึง 100 ล้านบาท ต่อปี
  สื่อ : แนวหน้า

   

  ข่าว : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) "BGRIM" เปิดเผยว่า บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตของบี.กริม เพาเวอร์ ที่ระดับ A ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานะการเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย ตลอดจนการกระจายตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (Cogeneration) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก SPP ด้วย
          นอกจากนี้บริษัทวางงบลงทุนปีนี้ไว้ราว 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันบริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 52 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,518 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าที่ COD แล้วรวมทั้งสิ้น 31 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,779 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนากำลังการผลิตติดตั้งรวม 739 เมกะวัตต์ มั่นใจว่าจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต
  สื่อ : ไทยรัฐ

   

  ข่าว : แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในเรื่องราคาน้ำมันกรณีสหรัฐ-ซีเรียนั้น คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ว่าหลังจากนี้ราคาจะปรับขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันในไทยจะไม่ปรับขึ้นในช่วงสงกรานต์ เพราะผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศตรึงราคาตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน ส่วนบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประกาศตรึงราคาไว้ 12-16 เมษายน ดังนั้น ช่วงเปิดทำการวันที่ 17 เมษายน คงต้องมาติดตามราคาน้ำมันตลาดโลกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก ค่าการตลาดในกลุ่มดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ก่อนหยุดยาวลดลงต่ำเฉลี่ยกว่า 1.6 บาท/ลิตร ดังนั้น หากราคาน้ำมันตลาดโลกช่วง วันที่ 16-17 เมษายนปรับขึ้น ผู้ค้าน่าจะพิจารณาปรับขึ้นราคาช่วงหลังสงกรานต์ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ค้าต่างชาติ 1 รายประกาศขึ้นราคาไปแล้วในกลุมดีเซลและเบนซิน 50 สตางค์ต่อลิตร
  สื่อ : มติชน

   

  ข่าว : สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อวันที่ 13 เมษายน ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ว่าจะโจมตีซีเรียด้วยขีปนาวุธ เพื่อตอบโต้การใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนในซีเรียผ่อนคลายความตึงเครียดลง อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบที่ซื้อขายกันในสัปดาห์นี้ยังถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 8
          อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมทั้งสัปดาห์ราคาน้ำมันยังถือว่าปรับเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 8% ขณะที่ราคาน้ำมันเบรนท์ทะเลเหนือในกรุงลอนดอน ปิดลดลง 24 เซ็นต์ การปรับขึ้นของราคาขายน้ำมันในตลาดหลักทั้ง 2 แห่งถือเป็นการปรับเพิ่มที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา
  สื่อ : มติชน

   

  ข่าว : ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มธ. กล่าวว่า โซลาร์ไรด์เป็นโครงการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างพลังงานสะอาดและประหยัดแบบครบวงจร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท STAR 8 (THAILAND) ตัวมอเตอร์ไซค์ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ที่มาพร้อมสถานีชาร์จไฟ ซึ่งใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไปไว้ พร้อมให้บริการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารับจ้างในอัตราค่าบริการเท่าเดิม แต่มีโอกาสช่วยลดมลพิษให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นการประหยัดการใช้พลังงานให้กับประเทศชาติ
          ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจำนวน 25 คัน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเพิ่มเป็น 50 คัน ในเดือนเมษายน และ 150 คัน ภายในสิ้นปี 2561 ปัจจุบันตัวเลขปริมาณยานพาหนะทุกประเภทที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีสูงถึงประมาณ 22,000 คันต่อวัน
  สื่อ : เดลินิวส์