ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          นายอรรถพล อิ่มหนำ “ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เตรียมที่พัก Safe Zone

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ให้สามารถดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 😷😷🏭🏭

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ ต.บ้านดง เป็นตำบลที่ 4 🚜🚜

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ลดความเสี่ยง COVID-19 ในพื้นที่ทำงาน 😷😷

          ร่วมให้กำลังใจเยาวชนเก่งและดี อ.แม่เมาะ สอบสัมภาษณ์ชิงทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศจีน 🇨🇳🇨🇳🎓🎓

          กรมอนามัยแนะนำ ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าสูง ที่สำคัญยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วแก่ ต.นาสัก เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 🚜🚜

          เหมืองแม่เมาะ ออกมาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาด COVID-19 จัดหา Thermoscan-แอลกอฮอล์ล้างมือ-น้ำยาฆ่าเชื้อโรค-หน้ากากผ้าแจกจ่ายผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง พร้อมกำชับผู้บริหารให้ความสำคัญและสื่อสารมาตรการป้องกันเข้มงวด

          กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ‼️

          กฟผ.แม่เมาะ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนรถบริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียน ตลอดจนบริเวณสำนักงานและห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ COVID-19 😷⛔️

          ประกาศ! ขอแจ้งงดให้บริการเข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

          คุณภาพอากาศแม่เมาะ ช่วงวันที่ 25 มกราคม 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วแก่ ต.สบป้าด เพื่อสาธารณประโยชน์ 🚜🚜🚜

          บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด และ กฟผ. ขอขอบคุณชาวแม่เมาะและประชาชนทั่วไป ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็น ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 กว่า 2,000 คน และร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา 39 คน สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการฯ ซึ่งข้อคิดเห็นของประชาชนจะนำไปปรับปรุง ร่างรายงานและมาตรการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป 🏭🙋🏻‍♀️🙏🙋🏻‍♂️

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 มุ่งสืบสานพระราชปณิธาน ในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักที่พึ่งทางใจของประชาชน

          กฟผ.แม่เมาะ มีนโยบายการจ้างงานกลุ่มแรงงานท้องถิ่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

          เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้

          ผู้บริหารและกองจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนชาวแม่เมาะ ร่วมเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนฯ ครั้งที่ 3 🏭🙋🏻‍♀️🙋🏼‍♂️

          ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวแม่เมาะร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ ครั้งที่ 3 สำหรับ MMRP2🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️

          “เหมืองแม่เมาะ” เดินหน้าเป็นหน่วยงานชั้นนำในการทำเหมืองถ่านหินอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตไฟฟ้า

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง และ อ.แม่เมาะ ร่วมรำลึก “35 ปี วันครบรอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7” 🏭🏭

          เดินหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อแสงสว่าง และความสุขของคนไทย 🏭🙏

          ชุดปฏิบัติการพิเศษ “เหยี่ยวไฟ-เสือไฟ-กรมทหารพรานที่ 35” สนธิกำลังลุยปฏิบัติการดับไฟป่ารอบ ดอยพระบาทพื้นที่กว่า 9 หมื่นไร่ กฟผ.แม่เมาะ อำนวยความสะดวกให้ใช้พื้นที่ตั้งจุดปฏิบัติการชั่วคราว 2 จุด พร้อมสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค

          กฟผ. เตรียมนำเทคโนโลยีอัจฉริยะจากญี่ปุ่น เพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 🇯🇵🏭

          กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนลำปาง เยี่ยมชมประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 1 พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟฟ้า และปัญหาฝุ่นละอองในภาคเหนือ

          กฟผ.แม่เมาะ ห่วงใยผู้ปฏิบัติงานท่ามกลางฝุ่นละออง PM 2.5 แจกจ่ายหน้ากาก N95 กว่า 2,000 ชิ้น พร้อมกำชับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่น

          เตรียมตัวให้พร้อม!

          กฟผ.แม่เมาะ เข้มมาตรการป้องกันไฟป่าในพื้นที่-สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าต่อเนื่อง

          กฟผ. แม่เมาะ ทั้งเหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นอย่างเข้มงวดตั้งแต่แหล่งกำเนิด

          ทีมเฝ้าระวังและระงับไฟป่า กฟผ.แม่เมาะ ดับเพลิงหญ้าแห้งบริเวณบ้านสบเมาะ ต.สบป้าด ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนของชุมชน👨‍🚒👨‍🚒👩‍🚒

         กฟผ.แม่เมาะ เข้มมาตรการควบคุมฝุ่นอย่างเข้มงวดตั้งแต่แหล่งกำเนิด

          กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณสวนป่าแม่จาง และวัดถ้ำอินทร์เนรมิต อ.แม่เมาะ 🌳🚒🚒

          “กฟผ.แม่เมาะ” เดินหน้าแผนป้องกันและระงับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 9 หมื่นไร่ ทำแนวกันไฟป่ารวมถึงระยะทาง 162 กม.

          กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เกาะติดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ใกล้ชิด แบ่ง 6 พื้นที่รับผิดชอบ

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ อบต.สบป้าด ดับไฟบริเวณสวนป่าแนวใต้สายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ ต.สบป้าด 🌳🌳🔥🔥

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับส่วนราชการ อ.แม่เมาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำรถพ่นน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ 🚒🚒

          เมล่อนหอมหวาน บ้านใหม่นาแขมต้อง “สวนลุงสิงห์”

          รวบรวมข้อมูลไฟป่าและจุดความร้อน เฝ้าระวังการลุกไหม้รอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ขณะที่ผู้ว่าฯ ลำปาง กำชับมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขไฟป่า-หมอกควัน

          ไม่ต้องตกใจ! 📌📌
ควันสีขาวที่เห็นตอนเช้าที่โรงไฟฟ้า เป็นเพียง ‘ไอน้ำ’

          กฟผ.แม่เมาะ เนรมิตรพื้นที่สีเขียวเป็นดินแดนแห่งความฝัน ต้อนรับเจ้าหญิงเจ้าชายน้อย มาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ที่ สวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ 🧚🏻‍♀️🧜‍♀️🎡

          ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมคณะผู้บริหาร ขึ้นเวทีพบผู้ปฏิบัติงานรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 อวยพรปีใหม่ พร้อมมอบทิศทางการทำงานในปี 2563

          คุณภาพอากาศแม่เมาะ ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2562

          นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิด “โครงการระงับไฟป่า ประจำปี 2562-2563”

          กฟผ.แม่เมาะ มอบรายได้จากการจัดงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี 2561 กว่า 365,000 บาท สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชน จ.ลำปาง 🎓🎓🎓

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วเพื่อสาธารณประโยชน์ นำร่อง ต.จางเหนือ พื้นที่แรกในอำเภอแม่เมาะ

          สิ้นสุดการรอคอย!
ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้!

          เตรียมมือถือให้พร้อม 12.12 นี้เรามา Shake Shake…เอ้ย ไม่ใช่!!

          คุณภาพอากาศแม่เมาะ ช่วงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562

          ขอเชิญท่านผู้ที่มีความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการ “พระแสงราชศัตรา ณ นครลำปาง”

          บรรยากาศของความสุข ความสนุกเหล่านี้กำลังจะกลับมาอีกครั้ง

          ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ประเดิมพบปะส่วนราชการและผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ เป็นอำเภอแรก มอบหมายนโยบายขับเคลื่อนไปสู่ “ลำปาง สร้างสรรค์ เป็นสุข” 🏘🏡

          เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทดแทนเครื่องที่ 8-9 วันแรก ประชาชน 2 ตำบล สนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก

          ไม่ต้องตกใจ! 📌📌
ควันสีขาวที่เห็นตอนเช้าที่โรงไฟฟ้า เป็นเพียง ‘ไอน้ำ’

          เชิญชาว อ.แม่เมาะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นในเวที ค.2 สำหรับ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2)

          สำหรับคณะที่ต้องการเยี่ยมชมสามารถโทรมาจองรอบการเข้าเยี่ยมชมก่อน แล้วจึงส่งเอกสารมาทาง E-mail หรือ Inbox facebook fanpage ครับผม

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย