ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ แจ้งกลุ่มเสี่ยงกักตัว พร้อมดำเนินการควบคุมตามมาตรการสาธารณสุข

          ผลการตรวจ ATK เชิงรุก ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง กฟผ.แม่เมาะ ผลเป็นลบ

          เพื่อป้องกันการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)

          กฟผ.แม่เมาะ เร่งตรวจ ATK เชิงรุก

          กฟผ.แม่เมาะ เป็นลบทั้งหมด

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย