ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณาอยู่ระหว่างการอุทธรณ์

          จำลองสถานการณ์เหมือนจริง “ฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง”

          กฟผ. ใส่ใจประชาชนทุกมิติ รุกผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          รับมือสัญญาณเตือนภัยแล้ง 💧💧

          ผลการวิจัยและการตรวจวัดค่าที่พิสูจน์ได้ 🏭☘️

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย