ช่องค้นหา

          ลงพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ติดตามโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

          สร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนจังหวัดลำปาง

          กฟผ.แม่เมาะ แจ้งกลุ่มเสี่ยงกักตัว พร้อมดำเนินการควบคุมตามมาตรการสาธารณสุข

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย