ช่องค้นหา

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะปลูกต้นไม้กว่า 800 ต้น เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 🌳🌳🌳

          นวดตอกเส้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างเครือข่ายจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อบริการชุมชน

          กฟผ.แม่เมาะ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

          กฟผ. แจงเปิดรับสมัครงานด้วยความโปร่งใส

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อกักเก็บเถ้าถ่านหินและยิปซัม

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย