ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          สนับสนุนเครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด 250 เครื่อง

          เร่งดำเนินการกักตัวและตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง พร้อมทำ Bubble and Seal

          เร่งดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณสุข ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า

          โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บนพื้นที่ 20 ไร่

          “น้ำใจ” กฟผ.แม่เมาะ 👷‍♀️👷‍♂️ สนับสนุนน้ำดื่มช่วยจุดฉีดวัคซีน รพ.แม่เมาะ 👩‍⚕️👨‍⚕️

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย