ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมรถม้าลำปาง เพื่อจัดซื้ออาหารม้าบรรเทาความเดือดร้อน COVID-19

          กฟผ.แม่เมาะ คุมเข้มมาตรการคัดกรองการเข้าใช้โรงอาหาร และกรีนมาร์เกต ในช่วงการผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 จากรัฐบาล 🏠

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” ช่วยเหลือชุมชนบ้านหาดปู่ด้าย ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับสมาคมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนครลำปาง มอบเครื่องบริโภคแก่ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ใน จ.ลำปาง 👨‍✈️🧑‍✈️

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย