ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ คุมเข้มรถบรรทุกวัตถุพลอยได้ ออกมาตรการเพิ่มเติมสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง 🚍🚚

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนสิ่งของจำเป็นให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจอย่างต่อเนื่อง

          แจงปมรถขนผัก กฟผ. โชว์ชุดอุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่

          กฟผ.แม่เมาะ มอบเจลอนามัยและน้ำดื่มจุ้มใจ๋ เสริมกำลังใจให้หน่วยบริการประชาชน รพ.สต. และจุดคัดกรองชุมชนแม่เมาะ

          อ.แม่เมาะ ร่วมกับ สาธารณสุข อ.แม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับเหตุการณ์ระบาดของ COVID-19 😷😷

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย