ช่องค้นหา

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้และผืนป่า 🌳🌳🌳🌳

          การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน หรือ CSR เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรักษาความมั่นคงในระบบการผลิต

          กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก พร้อมอุปกรณ์ต้านโควิด-19 แก่ 10 โรงพยาบาลใน จ.ลำปาง 🧑🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะเตรียมมาตรการรองรับ กรณีผู้ปฏิบัติงานต่างถิ่นและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ เข้ามาทำงานในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ

กฟผ.แม่เมาะ มอบรายได้จากงานเดิน-วิ่งฯ ครั้งที่ 28 กว่า 2.2 แสนบาท สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 13 หน่วยงาน ใน จ.ลำปาง 🏃🏻‍♂️🏃🏻🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย