ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ สนองนโยบายจังหวัดลำปาง จัดเตรียมอาคารถิ่นเทเวศร์ และอาคารอเนกประสงค์ห้วยคิง เป็นสถานที่สำหรับกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ของจังหวัดลำปาง แห่งที่ 3 🏘🏘

          กฟผ.แม่เมาะ มอบถุงยังชีพ “น้ำใจ” กฟผ. ช่วยเหลือแคดดี้สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ เหตุปิดชั่วคราวตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาด COVID-19

          กฟผ.แม่เมาะ มอบอุปกรณ์ให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

          กฟผ.แม่เมาะ มอบถุงน้ำใจให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผบ.มทบ.32 คนใหม่  พร้อมมอบอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย