ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณติดตั้งฉากกั้นหน้าเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์แผ่นเสริม จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง

          กฟผ.แม่เมาะ ห่วงใยชุมชน เดินสายมอบเจลอนามัย น้ำดื่ม และ Face Shield แก่เจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองใน อ.แม่เมาะ

          กฟผ.แม่เมาะ ส่งกำลังใจแก่ 5 โรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ลำปาง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

          กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบอาหารกลางวัน เสริมพลังกายสร้างพลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จ.ลำปาง พร้อมสนับสนุนร้านอาหาร ร้านค้า ชุมชนแม่เมาะ ให้มีรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด 19

          กฟผ.แม่เมาะ สนองนโยบาย จ.ลำปาง ออกประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้าง งดเดินทางเข้าและออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลำปางโดยไม่จำเป็น

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย