ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ มอบหน้ากากอนามัยและ "เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ." ให้จังหวัดลำปาง สนับสนุนการปฏิบัติการป้องกัน COVID-19

          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะแจ้งปิดปรับปรุงถนนจากประตู 3 ไปยังอ่างเก็บน้ำแม่จาง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563

          “เหมืองแม่เมาะ” เดินหน้าต่อเนื่องพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาด COVID-19

          ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชี้แจงกรณีบริษัทจ้างเหมานำแรงงานต่างถิ่นเข้าทำงานในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมยืนยัน กฟผ.แม่เมาะ ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดลำปางในการการกำกับดูแลแรงงานต่างถิ่นของบริษัทจ้างเหมาอย่างเคร่งครัด

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย