ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนรถบริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียน ตลอดจนบริเวณสำนักงานและห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ COVID-19 😷⛔️

          ประกาศ! ขอแจ้งงดให้บริการเข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วแก่ ต.สบป้าด เพื่อสาธารณประโยชน์ 🚜🚜🚜

          บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด และ กฟผ. ขอขอบคุณชาวแม่เมาะและประชาชนทั่วไป ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็น ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 กว่า 2,000 คน และร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา 39 คน สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการฯ ซึ่งข้อคิดเห็นของประชาชนจะนำไปปรับปรุง ร่างรายงานและมาตรการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป 🏭🙋🏻‍♀️🙏🙋🏻‍♂️

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 มุ่งสืบสานพระราชปณิธาน ในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักที่พึ่งทางใจของประชาชน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย