ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ มอบหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรคให้แก่โรงพยาบาลและเจ้าที่ตำรวจ 1,070ชิ้น

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับการเข้ารับวัตถุพลอยได้และการเข้าพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

          พวกเราจะ “ไม่หยุด” ผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อย่างมีความสุข

          นายอรรถพล อิ่มหนำ “ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เตรียมที่พัก Safe Zone

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย