ช่องค้นหา

          “กฟผ.แม่เมาะ” เดินหน้าแผนป้องกันและระงับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 9 หมื่นไร่ ทำแนวกันไฟป่ารวมถึงระยะทาง 162 กม.

          กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เกาะติดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ใกล้ชิด แบ่ง 6 พื้นที่รับผิดชอบ

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ อบต.สบป้าด ดับไฟบริเวณสวนป่าแนวใต้สายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ ต.สบป้าด 🌳🌳🔥🔥

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับส่วนราชการ อ.แม่เมาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำรถพ่นน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ 🚒🚒

          เมล่อนหอมหวาน บ้านใหม่นาแขมต้อง “สวนลุงสิงห์”

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย