ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          สนับสนุนงบประมาณ พร้อมมอบน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. ให้ศูนย์ฉีดวัคซีน

          ชื่นชมพร้อมแสดงความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโควิด-19

          เข้มมาตรการกักตัวกลุ่มผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 กลับเข้าพื้นที่

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นแก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 💛

          กฟผ.แม่เมาะ มอบหุ่นยนต์ส่งอาหาร-ยา สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้โรงพยาบาลแม่เมาะ ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย