ช่องค้นหา

          กฟผ. แม่เมาะ ทั้งเหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นอย่างเข้มงวดตั้งแต่แหล่งกำเนิด

          ทีมเฝ้าระวังและระงับไฟป่า กฟผ.แม่เมาะ ดับเพลิงหญ้าแห้งบริเวณบ้านสบเมาะ ต.สบป้าด ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนของชุมชน👨‍🚒👨‍🚒👩‍🚒

         กฟผ.แม่เมาะ เข้มมาตรการควบคุมฝุ่นอย่างเข้มงวดตั้งแต่แหล่งกำเนิด

          กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณสวนป่าแม่จาง และวัดถ้ำอินทร์เนรมิต อ.แม่เมาะ 🌳🚒🚒

          “กฟผ.แม่เมาะ” เดินหน้าแผนป้องกันและระงับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 9 หมื่นไร่ ทำแนวกันไฟป่ารวมถึงระยะทาง 162 กม.

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย