เมนูย่อย

Q ชนิดและขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า

 

A เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) ประมาณ 660 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย