เมนูย่อย

Q MMRP2 แตกต่างจาก MMRP1 อย่างไร และเหตุใดกำลังผลิตจึงไม่เท่ากัน

 

A MMRP1และMMRP2 ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน และมีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าสู่ระบบเท่ากัน คือ 600MW ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าMMRP1และMMRP2เป็นโรงไฟฟ้าที่คล้ายคลึงกัน

ส่วนเหตุที่ MMRP2 มีกำลังผลิตติดตั้งสูงกว่านั้น จากบทเรียนของ MMRP1 รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยของระบบสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน เช่น ระบบลำเลียงถ่านหิน ขี้เถ้า และระบบผลิตน้ำ กฟผ. จึงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าการดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นด้วยกำลังผลิตติดตั้งขนาด 660 MW จะเป็นกำลังผลิตที่เหมาะสมและป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากการประมูลได้

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย