เมนูย่อย

Q เหตุใด MMRP1 จึงยังไม่สามารถจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้

 

A ขณะนี้โรงไฟฟ้า MMRP1 ยังอยู่ระหว่างการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการทดสอบและปรับแต่งระบบให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอตามมาตรฐานก่อนรับมอบ กฟผ. ยึดมั่นที่จะดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อให้ได้โรงไฟฟ้าที่ดีและมีประสิทธิภาพ แม้จะต้องใช้เวลาในการทดสอบนานกว่ากำหนดก็ตาม

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย