เมนูย่อย

Q ค่าไฟฟ้าจะถูกลงหรือไม่หลังสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 แล้ว

 

A ณ ปัจจุบันเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะทั้งหมดเป็นถ่านหินที่เป็นทรัพยากรในประเทศซึ่งมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยของโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินถูกกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ค่าไฟฟ้าประกอบด้วย
ค่าไฟฟ้าฐานและค่า
FT ซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบของค่า FT ก็คือค่าเชื้อเพลิง ฉะนั้นหากโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำก็จะส่งผลให้ค่า FT ลดลงนำไปสู่ค่าไฟฟ้าที่ถูกลง

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย