เมนูย่อย

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องไฟฟ้าตก และไฟฟ้าดับบ่อยครั้งแก่กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ซึ่งเดิม อ.แม่เมาะ ได้รับไฟฟ้าจาก กฟภ. ทางสายส่งไฟฟ้ามาจากสถานี กฟภ. ต.พิชัยจ.ลำปาง ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัด และผ่านขึ้นเขากิ่วพระจ้า รวมระยะทางกว่า 70 กิโลเมตร ทำให้ประสบปัญหาจากต้นไม้ กิ่งไม้ พาดสัมผัสสายไฟฟ้า และในช่วงหน้าฝนเกิดมีลมพายุ ทำให้เกิดไฟตก ไฟดับบ่อยครั้ง

30531295 1630224507015005 3326467821612826624 n

 

          กฟผ. และ กฟภ. จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบสายส่งเชื่อมต่อจาก สถานีไฟฟ้าแรงสูง แม่เมาะ 2 ของ กฟผ. โดยตรง กับสายส่งของ กฟภ. เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และก่อสร้างระบบสายส่งเชื่อมต่อจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง แม่เมาะ 2 ของ กฟผ. โดยตรง กับสายส่งของ กฟภ. แม่เมาะ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ซึ่งได้เริ่มโครงการตั้งแต่ ตุลาคม 2560 จนได้ดำเนินการแล้วเสร็จ มีพิธีเปิด และกำหนดการจ่ายไฟฟ้าจากสายส่ง 115 kv ผ่านหม้อแปลง จากสถานีไฟฟ้าแรงสูง แม่เมาะ 2 เข้าสายส่ง 22 kv ของ กฟภ. ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในอำเภอแม่เมาะในวันนี้ ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายไฟฟ้ามีความมั่นคง ลดการเกิดปัญหาไฟตกดับในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานจาก กฟผ. และ กฟภ. พร้อมด้วย นายอำเภอแม่เมาะ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

3J1A9448 resize

3J1A9461 resize

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย