สร้างบ้านและอาคารด้วยบล็อกประสาน
กฟผ.แม่เมาะ เปิดอาคาร “The Blocks” โดยความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัย วว. และ กฟผ.แม่เมาะ นำเถ้าหนักซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มาผลิตเป็นบล็อกประสาน สร้างอาคาร The Blocks บล็อกประสานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีความแข็งแกร่งมากกว่าบล็อกประสานในท้องตลาดถึง 2 เท่า

          อาคาร “The Blocks” ใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง 212 ตารางเมตร เป็นระบบอาคารบล็อกประสานแบบเปิดรับแสง ใช้บล็อกประสานจำนวน 5,600 ก้อน สามารถลดค่าก่อสร้างได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับการสร้างบ้านปกติ นับเป็นหนึ่งทางเลือกใหม่ในการสร้างบ้านและอาคาร และยังช่วยลดการใช้พลังงาน
ในอนาตคอันใกล้ The Blocks จะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเชคอินที่ห้ามพลาดของ กฟผ.แม่เมาะ โดยภายในอาคารจะมีนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวการผลิตบล็อกประสาน ตลอดจนจำหน่ายกาแฟและสินค้าชุมชนแม่เมาะด้วย

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย