ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วเพื่อสาธารณประโยชน์ นำร่อง ต.จางเหนือ พื้นที่แรกในอำเภอแม่เมาะ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายสุนทร ดาวประเสริฐ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยนายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายสมาน เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และนายผจญ ชุ่มวังค์ กำนันตำบลจางเหนือ ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมถนนและพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน โดยนำร่องในพื้นที่ตำบลจางเหนือเป็นที่แรก จำนวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นจะนำเศษหินดังกล่าว จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร ไปใช้ซ่อมแซมปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้านนาแช่ หมู่ 2 (ชุมชนบ้านหาด) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้สัญจร

80456736 2560022474035199 4210119972254384128 o

79821654 2560022484035198 712683255073079296 o

80702117 2560022507368529 1881446810975731712 o

79809301 2560022564035190 4688043385829720064 o


          กฟผ.แม่เมาะ ได้เริ่มดำเนินโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติในปี 2562 โดยจะบริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร นำร่องที่ตำบลจางเหนือ ทั้งนี้การจัดสรรเศษหินดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะ ที่มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบลเป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยเศษหินที่ กฟผ.แม่เมาะบริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำตำบลเป็นผู้ดำเนินการ

79984632 2560022614035185 3677100735385829376 o

80459466 2560022734035173 3363378302403215360 o

80000847 2560022697368510 3923475306618290176 o

80434310 2560022587368521 5599300665672204288 o

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย