ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ มอบรายได้จากการจัดงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี 2561 กว่า 365,000 บาท สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชน จ.ลำปาง 🎓🎓🎓

80420240 2568702463167200 4753670537652207616 o

80191118 2568702299833883 4572981276394389504 o

80329466 2568702406500539 1189473153764556800 o

81284668 2568702269833886 1876554946304802816 o

          23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจากกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่มีอุปนิสัยดี การเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 73 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 365,000 บาท

ซึ่งกองทุนสงเคราะห์ฯจังหวัดลำปาง เป็นกองทุนจากรายได้ในการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในจังหวัดลำปาง และสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดลำปาง โดยได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย