ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          เมล่อนหอมหวาน บ้านใหม่นาแขมต้อง “สวนลุงสิงห์”
จุดเริ่มต้นจากคุณสิงหราช จันทร์ยอด หรือ สิงห์ เด็กหนุ่มที่เริ่มเบื่อหน่ายจากการต้องผจญชีวิตที่เมืองหลวง อยากกลับมาเริ่มต้นทำการเกษตรที่บ้านเกิดใน อ.แม่เมาะ “สิงห์” จึงเริ่มศึกษาการปลูกเมล่อน จาก YouTube และ ช่องทาง Social Media ต่างๆ ซึ่งเหมือนโชคชะตาเป็นใจ สิงห์ได้พบกับคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง ที่มาฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มปลูกพืชไร้ดินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม ซึ่งมีแม่ของสิงห์เป็นหนึ่งในสมาชิก ทำให้สิงห์ได้ต่อยอดจนได้เข้าไปศึกษาการปลูก เมล่อน โดยมีผู้ใหญ่ใจดีอย่าง คุณอริสสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านใหม่นาแขมให้การสนับสนุนจนเกิดมาเป็นโรงเรือนเมล่อนเล็กๆหลังนี้

82215214 2618957688141677 8244579716292411392 o

82831028 2618957701475009 7019385444081074176 o

 

          โรงเรือนเมล่อนขนาด 4 X 12 ม. แม้จะเป็นโรงเรือนที่ไม่ใหญ่นัก แต่ก็ได้สิงห์และสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจเมล่อน 8 คน ช่วยกันดูแลต้นเมล่อนให้ออกผลอย่างสวยงาม สิงห์เล่าว่า ที่เลือกปลูกเมล่อน เพราะเมล่อน เป็นพืชเศรษฐกิจ ให้ราคาผลผลิตค่อนข้างดี กำหนดราคาเองได้จากฟาร์ม และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ทั้งนี้การปลูกเมล่อนก็ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพราะเมล่อนเป็นพืชที่มีปัญหาเรื่องแมลงและโรคค่อนข้างเยอะ ทำให้ฟาร์มแห่งนี้เหมือนเป็นฟาร์มทดลอง ที่สั่งสมประสบการณ์ของสิงห์และสมาชิกในกลุ่ม

82904372 2618957898141656 8845764293216436224 o

 

          จุดเด่นของเมล่อนแห่งนี้ คงเป็นรสชาติที่หวานหอม โดยรสชาติความหวานของเมล่อนปรกติที่จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าจะอยู่ที่ 12-14 บริกซ์ แต่เมล่อนที่นี่ความหวานจะพุ่งไปที่ 17 บริกซ์ นับได้ว่าเป็นความหวานหอมที่มากกว่าเมล่อนเกรดเอที่วางจำหน่ายในห้างฯทีเดียว ส่วนพันธุ์เมล่อนนั้นจะเป็นพันธุ์ พอตออเร้น กรีนเน็ต พีทมอสส์ จากไต้หวันที่ทนต่อสภาพอากาศเมืองไทยได้ดี ดูแลรักษาง่ายกว่า ทำให้ผลผลิตครั้งนึงออกมาได้กว่า 140 ลูก และผ่าน GAP (แนวทางการปฏิบัติในสวนไร่นา เพื่อผลิตสินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพถูกใจผู้บริโภค) รับรองว่าผู้บริโภคที่รับประทานเมล่อนที่ฟาร์มแห่งนี้เข้าไปจะปลอดภัยอย่างแน่นอน

82859626 2618957848141661 8404574459318501376 o

82321920 2618957834808329 240922840394629120 o

  

          สิงห์ได้บอกกับเราว่าในอนาคตมีแผนการทำโรงเรือนอีก 1 โรง ที่มีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนการสร้างโรงเรือนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ และมีระบบจัดการด้านเทคโนโลยีจากคณะอาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ประเทศไต้หวัน โดยมีเกษตรอำเภอแม่เมาะเป็นผู้ประสานงาน อนาคตเราจะได้เห็นโรงเรือนเมล่อนที่ได้รับการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีการจัดการให้น้ำ การจัดกระบวนในการผลิตที่เป็นไปอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น ถือเป็นก้าวที่สำคัญของเกษตรกรลูกใหม่ในอำเภอแม่เมาะ ซึ่งทำให้เกิดรายได้ เกิดอาชีพที่ยั่งยืน รวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์ฯแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

83494492 2618957791475000 1456240246898294784 o

  

          นับตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ความอดทน และการเอาใจใส่ของสิงห์ กับฟาร์มเมล่อนแห่งนี้ เป็นก้าวที่ค่อยๆก้าว ในแต่ละก้าวล้วนได้เรียนรู้จากอุปสรรค ปัญหา การลองผิดลองถูก และประสบการณ์ทั้งดีและร้าย ทำให้ฟาร์มลุงสิงห์ หรือ วิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจเมล่อน เติบโตอย่างสวยงาม รอคอยความหวัง ความสำเร็จครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท่านที่สนใจผลผลิตเมล่อน หรือ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Facebook : สวนลุงสิงห์ หรือ โทร. 095-4287914 Line : Singha789

83078983 2618957618141684 5880257587722584064 n

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย