ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ อบต.สบป้าด ดับไฟบริเวณสวนป่าแนวใต้สายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ ต.สบป้าด 🌳🌳🔥🔥
วันนี้ (16 มกราคม 2563) ผู้ปฏิบัติงานแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยทีมแม่เมาะอัคคี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ และองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ร่วมดับไฟไหม้หญ้าแห้ง บริเวณสวนป่าซึ่งอยู่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้า
ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

82601727 2619392378098208 8063133741926580224 o

82211694 2619392251431554 152828577207812096 o

82620152 2619392531431526 6913275167477071872 o

82717421 2619392154764897 3292959680770342912 o

82853131 2619392448098201 5218949520263479296 o

83792025 2619392294764883 1187272318032805888 o

          ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ตอบรับและปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันของจังหวัดลำปาง ตลอดจนร่วมมือกับส่วนราชการ อ.แม่เมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า การร่วมดับไฟ การสนับสนุนรถน้ำฉีดพ่นเพิ่มความชื้นภายในอากาศ อีกทั้งยังรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียงงดการเผาหรือดำเนินกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดไฟป่า

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย