Print

          ทีมเฝ้าระวังและระงับไฟป่า กฟผ.แม่เมาะ ดับเพลิงหญ้าแห้งบริเวณบ้านสบเมาะ ต.สบป้าด ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนของชุมชน👨‍🚒👨‍🚒👩‍🚒

วันนี้ (23 มกราคม 2563) ทีมเฝ้าระวังและระงับไฟป่า แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ปฏิบัติการดับไฟไหม้หญ้าแห้งพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ บริเวณบ้านสบเมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านเรือนของชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดตั้งหน่วยงานเฝ้าระวังและระงับไฟป่า หรือชุดเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังและลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีความพร้อมในการใช้งาน เพื่อให้ทีมสามารถเข้าระงับสถานการณ์ได้ทันท่วงที ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า และลุกลามไปยังที่อยู่อาศัยของประชาชน

82869651 2633129323391180 705928139099865088 o

83479652 2633129500057829 8780395732784906240 o

83774348 2633129210057858 8088379881815015424 o

83799020 2633129260057853 7623631778636365824 o

84149330 2633129353391177 4264590474079109120 o

🔥🔥พบเหตุไฟไหม้ป่าหรือหญ้าแห้งในพื้นที่ อ.แม่เมาะ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์ลิกไนต์เหมืองแม่เมาะ โทร 0-5425-4555 หรือในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง แจ้งได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง โทร 0-5423-0549