Print

          กฟผ.แม่เมาะ เข้มมาตรการป้องกันไฟป่าในพื้นที่-สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าต่อเนื่อง
ชชม. เน้นเข้มงวดให้ปฏิบัติตามประกาศงดเว้นการเผาในพื้นที่โดยเด็ดขาดใช้ทั้งกฟผ.แม่เมาะ-บริษัทผู้รับจ้าง-ผู้รับเหมาช่วง-บุคคลภายนอก หากฝ่าฝืนมีโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมกวดขันการเข้า-ออกพื้นที่ทิ้งดิน เพิ่มจุดตรวจป้องกันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เปิดกลุ่มไลน์สั่งการทันท่วงที

          นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าที่ทำให้ค่าฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 จังหวัดลำปาง สูงเกินมาตรฐานในขณะนี้ ว่า ที่ผ่านมาได้เกิดไฟไหม้พื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันตก (West Dump) ของ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของพื้นที่ฟื้นฟูและพื้นที่ป่าไม้เดิม โดยบริเวณดังกล่าว กฟผ.แม่เมาะ ได้จำแนกเป็นพื้นที่ระดับความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นมา จากการที่มีผู้เข้าไปจุดไฟในพื้นที่ใกล้เคียง หรือเกิดจากการลุกลามไฟป่าพื้นที่อื่นมายังพื้นที่ของ กฟผ.แม่เมาะ

83410759 2649126748458104 8875187928750358528 o

83846673 2649126625124783 742117975917592576 o

83142662 2649126721791440 5241792020359413760 o

          ทั้งนี้ ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเหมืองแม่เมาะ และ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมถึงบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ นอกจากนั้นเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดลำปาง โดยที่ประชุมได้สรุปแนวทางป้องกันและแก้ไข ประกอบด้วย การนำประกาศผู้รักษาบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ 6/2562 เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การให้ความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งใจความตอนหนึ่งในประกาศ ระบุให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาช่วง และลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาช่วง รวมถึง บุคคลภายนอกที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

          ข้อ 1 งดเว้นการเผาป่า เผาเศษวัสดุต่างๆ เผาขยะ เผาวัชพืชข้างทาง และเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน กฟผ. จะดำเนินการทางวินัย ทางสัญญา และดำเนินคดีตามกฎหมาย และ ข้อ 2 ให้ความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดลำปางโดยงดเว้นการเผาป่า พร้อมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดให้แจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทันที

          ขณะเดียวกัน ยังได้ปิดช่องทางในจุดที่ไม่มีผู้ใช้งานบริเวณพื้นที่ทิ้งดิน เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด และเพิ่มการตรวจตราเข้า-ออกพื้นที่ทำงานบริเวณที่ทิ้งดินให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ให้เพิ่มจุดตรวจในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว รวมถึงเพิ่มชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ไฟป่าอีก 1 ชุด จากเดิมที่มี 2 ชุด รวมเป็น 3 ชุด ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 6 คน ออกตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

83897549 2649126678458111 3264365794263302144 o

84614505 2649126815124764 4657725671248756736 o

          “ตอนนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องไฟป่าและหมอกควัน เพื่อความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ใช้ทั้งการแจ้งเหตุต่างๆ รวมถึงประสานขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าทั้งในพื้นที่เราเอง และพื้นที่ภายนอก” นายอำพล กล่าว

81602667 2649127111791401 5155942414455668736 o

83290503 2649126861791426 3948457434867040256 o

84353480 2649126901791422 3377585839470018560 o

          นายอำพล กล่าวอีกว่า การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก กฟผ.แม่เมาะ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนรถดับเพลิง , รถบรรทุกน้ำ และทีมให้ความช่วยเหลือตามที่ได้รับแจ้งเหตุ รวมถึง การฉีดพ่นน้ำพื้นที่โดยรอบ กฟผ. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น