Print

          กฟผ.แม่เมาะ ห่วงใยผู้ปฏิบัติงานท่ามกลางฝุ่นละออง PM 2.5 แจกจ่ายหน้ากาก N95 กว่า 2,000 ชิ้น พร้อมกำชับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่น

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่ยังคงเกินค่ามาตรฐาน ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จากเว็ปไซต์ กรมควบคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th/ ที่ตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 4 แห่งในพื้นที่ จ.ลำปาง พบว่า คุณภาพอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่มีแนวโน้มลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีจุดความร้อนลดลง

นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้น กฟผ.แม่เมาะ มีความเป็นห่วงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง และบริษัทผู้รับจ้าง ทุกคน ทั้งที่ปฏิบัติงานในสำนักงานและที่ปฏิบัติงานกลางแจ้ง โดยได้กำชับให้หัวหน้างานควบคุมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่จะอาจเกิดขึ้น

84506256 2659117610792351 6868290332853796864 o

84342936 2658821684155277 764042491178516480 o

84173511 2658821797488599 7506635473628954624 o

84398048 2658821810821931 5609810789947932672 o

84513534 2658821944155251 4624537239181852672 o

84348840 2658821967488582 4833053511946076160 o

83945972 2658822307488548 180729797159157760 o

84716926 2658822140821898 3409619032708481024 o

          ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กปอ-ช.) จัดหาหน้ากากกันฝุ่นละออง N95 จำนวน 2,000 ชิ้น แจกจ่ายให้กับผู้ที่ทำงานในพื้นที่ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ที่ตามลักษณะงานไม่มีความจำเป็นต้องเบิกอุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน (PPE) เช่น กลุ่มงานบริหาร งานสำนักงาน งานพัสดุ งานบัญชี และนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้ใช้งานในช่วงนี้

นอกจากนั้น ได้มอบหมายกองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ (กสม-ช.) ให้จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพอากาศ (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เปรียบเทียบกับจุดความร้อน เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันผ่านช่องทาง E-mail ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

“ผมอยากให้ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และตระหนักถึงอันตราย จากโรคต่างๆ ที่ตามมา เพื่อจะได้นำไปป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง” นายอำพล กล่าว