Print

          สุโก้ย!
กฟผ. เตรียมนำเทคโนโลยีอัจฉริยะจากญี่ปุ่น เพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 🇯🇵🏭
⚡️ กฟผ. ร่วมกับองค์การเนโดะ และบริษัท มารูเบนิ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 11 และ 13 มุ่งยกระดับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
💻 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า สนใจที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้สนับสนุนการทำงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 11 และ 13 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อนำมาใช้พัฒนางานด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตไฟฟ้า ลดต้นทุนในการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
✨ ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้จะช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อาทิ การเชื่อมต่อข้อมูลเดินเครื่องและบำรุงรักษาด้วยระบบ IoT การนำ AI มาวิเคราะห์และช่วยปรับปรุงค่า Heat Rate การใช้ระบบติดตามเพื่อตรวจจับความผิดปกติซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และระบบวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงิน ความเสี่ยง และโอกาสในการผลิต
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/EGAT-Digital-MM

83835719 2361844347248927 7870097428945305600 o