Print

          เดินหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อแสงสว่าง และความสุขของคนไทย 🏭🙏
          7 กุมภาพันธ์ 2528 ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่มีวันจางหาย ย้อนกลับไปเมื่อ 35 ปีที่แล้ว เมื่อชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้มีโอกาสรับเสด็จพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสประกอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ถือเป็นวันแห่งจุดเริ่มต้นของแสงสว่าง ที่ทำให้คนไทยได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงมากว่า 3 ทศวรรษ
          ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ได้เกษียณอายุและหยุดเดินเครื่องอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับเกียรติจาก อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายสมบูรณ์ มณีนาวา นายวีระวัฒน์ ชลายน และนายวิทยา คชรักษ์ พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร และอดีตผู้ปฏิบัติงาน ร่วมทำพิธีปลดป้ายสัญลักษณ์ กฟผ. ออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 ณ บริเวณหน้าห้องควบคุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-5 อาคารปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญต่อชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างมาก เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจิมป้าย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เมื่อ 35 ปีก่อน ปัจจุบันป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าวถูกนำไปแสดงไว้ที่ห้องเกียรติยศ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
          ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพื่อวางแผนบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 1 หรือ MM-T1 เข้ามารับไม้ต่อ พร้อมด้วยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-13 ซึ่งยังคงร่วมผนึกกำลังกันผลิตกระแสไฟฟ้ารองรับความต้องการของประชาชนอย่างไม่หยุดยั้ง อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 6 เครื่องที่เหลือ ก็มีวาระปลดระวางในไม่ช้าเช่นกัน โดยเครื่องที่ 8-9 จะเดินเครื่องไปจนถึงปี 2565 และเครื่องที่ 10-13 จะหยุดเดินในปี 2568 โดยมีโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 MMRP2 เตรียมรองรับภารกิจเดินเครื่องผลิตแสงสว่างให้คนไทยต่อในปี 2569 ส่งผลให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะเหลือกำลังผลิตเพียงราวๆ 1,200 เมกะวัตต์ ในทศวรรษที่ 4 หรือเหลือกำลังผลิตเพียงครึ่งเดียวของปัจจุบัน
          อดีตสะท้อนประสบการณ์อันทรงคุณค่า วันเวลาที่ผ่านมา เป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ร่วมมือร่วมใจเอาชนะความท้าทายต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงไฟฟ้าแห่งความภาคภูมิใจของคนในชาติ เพราะไม่ใช่เพียงแค่มุ่งมั่นในกระบวนการผลิต แต่ยังต้องสร้างความมั่นคง ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมให้แน่นแฟ้น เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่ว่า “มุ่งเน้นนวัตกรรมในการผลิตไฟฟ้าให้มีสมรรถนะสูง มั่นคง แข่งขันได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล”

83973806 2657142957656483 6678856251893350400 o

84280542 2657142920989820 3962982374311985152 n

83997139 2657144374323008 4108097246090756096 o

83834563 2657147264322719 7729710435691134976 o

84006191 2657151220988990 2218812098324987904 o

84007169 2657154250988687 1499403697560485888 o

83471515 2657155790988533 2958627198677811200 o