Print

          สื่อมวลชนลำปาง เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
สื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ได้เข้าชมและรับฟังบรรยายประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 1 หรือ MM-T1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยมีนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเห็นถึงการทำงานและรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภารกิจ ความรับผิดชอบ และการดำเนินการของ กฟผ.แม่เมาะ ต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า ปัญหาฝุ่นละออง ตลอดจนแลกเปลี่ยนประเด็นความเห็นต่างๆ #ทีมข่าวเกือกม้า