ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวแม่เมาะร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ ครั้งที่ 3 สำหรับ MMRP2🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️
          17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตลาดคลองถมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวแม่เมาะร่วมเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ ครั้งที่ 3 สำหรับนำไปประกอบร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ (EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ จะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดงานอีกครั้งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ณ ตลาด SML แม่เมาะ (หอนาฬิกา)

86441345 2685155121521933 1481304323123052544 o

85229569 2685155158188596 138714588823683072 o

86291264 2685155458188566 8293177533239656448 o

86362412 2685155504855228 6086748426924457984 o

86701673 2685155271521918 6790775179707416576 o

87091364 2685155321521913 6785706040261345280 o

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย