ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ มีนโยบายการจ้างงานกลุ่มแรงงานท้องถิ่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
          นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน (อบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 ตำบลนาสัก เพื่อให้กลุ่มแรงงานท้องถิ่นตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือในการลดค่าใช้จ่ายของกลุ่มแรงงานในการไปอบรมภายนอกอีกด้วย โดยมี หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นวิทยากร คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชน ต.นาสัก เข้าร่วมรับการอบรม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ
          กฟผ.แม่เมาะ มีนโยบายการจ้างงานกลุ่มแรงงานท้องถิ่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการด้านการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ งานกำจัดวัดพืช งานดูแลทำความสะอาด ฯลฯ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของเหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยปี 2563 มีการจ้างกลุ่มแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 146 กลุ่ม คิดเป็นมูลค่างานทั้งหมดกว่า 15 ล้านบาท สำหรับการจัดอบรมกลุ่มแรงงานท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ นั้น มีกำหนดการต่อไปดังนี้

ต.จางเหนือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดกอรวก บ้านกอรวก ต.จางเหนือ

ต.บ้านดง วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวฝาย บ้านหัวฝาย ต.บ้านดง

ต.สบป้าด วันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ วัดสบป้าด ต.สบป้าด

ต.แม่เมาะ วันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ อาคารนันทนาการ กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ(ทางเข้าแฟลตห้วยคิง) ต.แม่เมาะ

86698908 2691133554257423 2148258584654249984 o

87060087 2691133520924093 6631722537757704192 o

87224308 2691133657590746 7599849458091687936 o

87264136 2691133560924089 8957821832510046208 o

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย