ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วแก่ ต.สบป้าด เพื่อสาธารณประโยชน์ 🚜🚜🚜
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ นายสุนทร ดาวประเสริฐ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วย นายสุขเกษม สุริยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด และนายสมบัติ ขุนพินิจ ผู้แทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตำบลสบป้าด ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่ชุมชน
ต.สบป้าด เพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมถนนและพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน จำนวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นจะนำเศษหินดังกล่าว จำนวน 602 ลูกบาศก์เมตร ไปใช้ซ่อมแซมปรับปรุงถนนในชุมชน หมู่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัย
          กฟผ.แม่เมาะ ได้เริ่มดำเนินโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติในปี 2562 โดยจะบริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร โดยบริจาคไปแล้ว 8,000 ลูกบาศก์เมตร แก่ ต.จางเหนือ และ ต.สบป้าด ทั้งนี้การจัดสรรเศษหินดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะที่มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบลเป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยเศษหินที่ กฟผ.แม่เมาะบริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำตำบลเป็นผู้ดำเนินการ

1

2

3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย