Print

          ประกาศ! ตั้งแต่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป กฟผ.แม่เมาะ ขอแจ้งงดให้บริการเข้าศึกษาดูงาน ทั้งส่วนของอาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 หากสามารถเปิดได้เป็นปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบพระคุณครับ

87466247 2707429892627789 3367851656870887424 o