Print

          กฟผ.แม่เมาะ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนรถบริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียน ตลอดจนบริเวณสำนักงานและห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ COVID-19 😷⛔️
          🔹เจ้าหน้าที่จากกองการแพทย์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนรถบริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ และรับ-ส่ง นักเรียนทุกคัน ตลอดจนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องทำงานและห้องประชุมใน กฟผ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน
          🔹ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ขอยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ติดเชื้อ COVID-19 ‼️ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1 ราย ที่มีอาการเป็นไข้ และถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแม่เมาะเพื่อเก็บตัวและรอผลตรวจการติดเชื้อ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผลการตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 และผู้ปฏิบัติงานคนดังกล่าวเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา ซึ่ง กฟผ. ได้มีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย มาเก๊า เวียดนาม ไต้หวัน อิตาลี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอิหร่าน ในช่วงระหว่างวันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2563 หยุดพักและเก็บตัวเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับมายังประเทศไทย อีกทั้งยังออกมาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ตลอดจนลูกจ้างและบริษัทคู่สัญญาถือปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

88147672 2715604605143651 7403199106224488448 o

88104184 2715605851810193 5293074428089860096 o

88194210 2715604581810320 6793342711156965376 o

88438148 2715605861810192 2104195140775051264 o