ช่องค้นหา

          เหมืองแม่เมาะ ออกมาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาด COVID-19 จัดหา Thermoscan-แอลกอฮอล์ล้างมือ-น้ำยาฆ่าเชื้อโรค-หน้ากากผ้าแจกจ่ายผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง พร้อมกำชับผู้บริหารให้ความสำคัญและสื่อสารมาตรการป้องกันเข้มงวด
          นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยว่า มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (คบ.ชชม.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะพื้นที่ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ครั้งที่ 1 โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
          1. จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermoscan) โดยเน้นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่สำคัญ เช่น งานกะปฏิบัติการ รวมถึง หน่วยงานที่มีบุคคลากรภายนอกเข้ามาติดต่องานบ่อยครั้ง เช่น งานด้านการเงินและบัญชี , งานบุคคล , งานพัสดุและจัดหา , งานอพยพราษฎร , งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ส่วนงานอื่นๆ จะทยอยจัดหาในลำดับต่อไป
          2. จัดหาแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค โดยเบื้องต้นเน้นหน่วยงานที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ
          3. ยานพาหนะที่ใช้บริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานกะ ทั้งรถบัสโดยสารและรถตู้โดยสาร ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยง และให้หัวหน้าผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะกำชับพนักงานขับรถปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ให้บริการขับรถ และขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานที่ใช้บริการรถรับ-ส่ง สวมหน้ากากอนามัยด้วย
และ

          4. ในส่วนของการจัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างนั้น เนื่องจากปัจจุบันหน้ากากอนามัยขาดตลาดไม่สามารถจัดหาได้ จึงได้จัดหาหน้ากากผ้ามาให้ใช้ทดแทน ซึ่งหน้ากากดังกล่าวสามารถนำไปซักและใช้ซ้ำได้ เบื้องต้นจะแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างคนละ 1 ชิ้น
          ขณะเดียวกัน นายอำพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับให้ผู้บริหารเหมืองแม่เมาะทุกระดับให้ความสำคัญและสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติตามประกาศที่ฝ่ายบริหารกำหนด ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมหากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเพิ่มเติมอีกด้วย

89438393 2722021561168622 3594561806237958144 o

88206522 2722021847835260 6141305163102552064 o

89121836 2722023387835106 8880117193996500992 o

88133433 2722023111168467 7099505735410647040 o

88197328 2722023604501751 6747794707536936960 o

88177434 2722023754501736 8679988305166598144 o

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย