ช่องค้นหา

          ร่วมให้กำลังใจเยาวชนเก่งและดี อ.แม่เมาะ สอบสัมภาษณ์ชิงทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศจีน 🇨🇳🇨🇳🎓🎓
          วันนี้ (13 มีนาคม 2563) นายคนองเดช ดาวสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 พร้อมด้วย ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์เยาวชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวศรัณยา คีรีวัฒน์ นางสาวสร้อยสวรรค์ สุวรรณเมือง นายอิศม์เดช หลีแก้วสาย นายสุวิชชา ชัยคำแหง นายณัฐกานต์ แก้วรินมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ในการสอบชิงทุนการศึกษาจากบริษัท China Southern Power Grid Co.,Ltd (CSG) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (Kunming University of Science and Technology) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (Bachelor’s Degree in Electric Engineering and Automation) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ในการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนภายในเดือนมีนาคมนี้
          บริษัท China Southern Power Grid Co.,Ltd (CSG) ได้มอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนในพื้นที่เขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปี 2562 มีเยาวชนจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ และโรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจำนวน 4 คน ถือเป็นโอกาสดีๆ ในการศึกษาต่อในต่างประเทศ ไปพร้อมกับพัฒนาความสามารถด้านภาษา เปิดประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างออกไป สามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ เป็นความภูมิใจของชาวแม่เมาะในอนาคต

89068048 2739761482727963 5905852427415846912 o

90079807 2739761489394629 384402669663420416 o

90217348 2739761472727964 5392266830934966272 o

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย