Print

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ลดความเสี่ยง COVID-19 ในพื้นที่ทำงาน 😷😷
          นายบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 และนายประเสริฐ พนมเกียรติศักดิ์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนส่งมอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ 75% สำหรับทำความสะอาดพื้นผิววัตถุ จำนวน 26 ขวด รวม 90 ลิตร แก่พนักงานทำความสะอาดของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา สำหรับนำไปใช้ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำหนดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น โต๊ะทำงาน ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ราวบันได คอมพิวเตอร์ และแผงปุ่มกดลิฟต์ ฯลฯ โดยใช้สารทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
          สำหรับผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ 75% ดังกล่าว ผลิตโดยแผนกเคมีระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีส่วนประกอบสำคัญคือ 2-Propanol 99.9% ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่นิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะกำลังอยู่ระหว่างการผลิตเจลอนามัย “น้ำใจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ” เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่อาจจะมีปัญหาการขาดเเคลนเจลอนามัย หรือมีราคาที่สูงเกินกว่าต้นทุนจริง ซึ่งคาดว่าจะสามารถแจกจ่ายได้ประมาณสิ้นเดือนมีนาคมนี้

90181964 2745967718774006 6300623680707756032 o

90138615 2745968018773976 7412449078505635840 o

90071873 2745967685440676 4158340361929883648 o

90168662 2745968038773974 4153477977914474496 o