ช่องค้นหา

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับการเข้ารับวัตถุพลอยได้และการเข้าพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง
          นอกเหนือจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบการภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะแล้ว การดำเนินการควบคุมและป้องกันสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวกับวัตถุพลอยได้อย่างเถ้าลอยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ความสำคัญ ล่าสุด แผนกวัตถุพลอยได้ กองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ออกประกาศข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกที่เข้ารับวัตถุพลอยได้ ดังนี้
- ให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างเคร่งครัด
- ทำความสะอาด กั้นพื้นที่ สถานที่ทำงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ อาคารลงทะเบียนวัตถุพลอยได้ อาคารห้องเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เช่น กั้นพื้นที่จุดลงทะเบียน และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- จัดพื้นที่คัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่องานกับแผนกวัตถุพลอยได้ รวมถึงพนักงานขับรถบรรทุกเถ้าลอยทุกคน โดยหากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย จะแจ้งให้ไปพบแพทย์และให้งดติดต่อเข้ารับเถ้าลอย
- ให้ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่เข้ามาติดต่องานกับแผนกวัตถุพลอยได้ เช่น การจองคิวลงทะเบียน การชั่งน้ำหนัก การทำบัตร เป็นต้น
- ห้ามบุคคลภายนอกที่ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ เข้าติดต่องานกับแผนกวัตถุพลอยได้โดยเด็ดขาด
- ให้พนักงานขับรถบรรทุกหรือบุคคลภายนอกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ชุมชน แต่หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ในส่วนของโรงอาหารลานจอดรถบรรทุกเถ้าลอย ได้กำหนดพื้นที่ Social Distancing โดยจัดที่นั่งแบบโต๊ะเว้นโต๊ะ

91098566 2778172062220238 598019877516607488 o

91099264 2778172222220222 5931362660548345856 o

91140882 2778172042220240 4802472206632222720 o

91147777 2778172092220235 4004788688323084288 o

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย