Print

          กฟผ.แม่เมาะ มอบหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรคให้แก่โรงพยาบาลและเจ้าที่ตำรวจ 1,070ชิ้น
          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1, นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 และนายวสันต์ บรรจงพาณิชย์ หัวหน้ากองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบอุปกรณ์ Face Shield หรือหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค ที่จัดทำโดยกองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 800ชิ้น แก่หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย โรงพยาบาลลำปาง 300 ชิ้น โดยมี นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางเป็นผู้รับมอบ, โรงพยาบาลแม่เมาะ 200 ชิ้น มีนายแพทย์กระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะเป็นผู้รับมอบ, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 200 ชิ้น มีนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นผู้รับมอบ, ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง 100 ชิ้น มี พล.ต.ต. อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเป็นผู้รับมอบ นอกจากนั้นจิตอาสาฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะยังได้จัดทำ Face Shield มอบให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง 150 ชิ้น และร่วมกับศูนย์ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ มอบ Face Shield จำนวน 120 ชิ้น พร้อมด้วยน้ำยาล้างมือ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ อ.แม่เมาะอีกด้วย

1

2

3

4

5

6

7

8

9