ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ มอบหน้ากากอนามัยและ "เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ." ให้จังหวัดลำปาง สนับสนุนการปฏิบัติการป้องกัน COVID-19
          เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง นายพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) และนายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบหน้ากากอนามัยและ "เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ." ให้กับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ
          นอกจากนี้ ยังมีเจลล้างมือแอลกอฮล์ 70% ที่จะถูกส่งมอบต่อให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ส่วนราชการและใช้ประโยชน์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          ทั้งนี้ "เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ." เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในของ กฟผ. และจิตอาสา กฟผ. ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมคุมเข้มทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของผู้นำไปใช้งาน

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย