ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ ห่วงใยชุมชน เดินสายมอบเจลอนามัย น้ำดื่ม และ Face Shield แก่เจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองใน อ.แม่เมาะ

          10-17 เมษายน 2563 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมมอบเจลอนามัย “น้ำใจ กฟผ.” น้ำดื่มจุ้มใจ๋ และ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) แก่เจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรองในชุมชน อ.แม่เมาะ ได้แก่ จุดคัดกรองบ้านแม่เกี๋ยง ต.สบป้าด จุดคัดกรองบ้านใหม่นาแขม บ้านใหม่มงคล บ้านปงชัย และบ้านเวียงหงส์ล้านนา อ.แม่เมาะ สำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในการมอบอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นแก่จุดคัดกรองในหมู่บ้านต่างๆ ของ อ.แม่เมาะ พร้อมร่วมสร้างขวัญและกำลังแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในชุมชน ที่เสียสละและคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนในภาวะการระบาดของโควิด 19

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

1

2

3

4

5

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย