ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณติดตั้งฉากกั้นหน้าเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์แผ่นเสริม จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง

          วันนี้ (17 เมษายน 2563) นายพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) และนางสาวผกาย จุนทะเกาศลย์ วิทยากรระดับ 9 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดทำติดตั้งฉากกั้นหน้าเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์แผ่นเสริม, แผ่นสติ๊กเกอร์ สำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามจุดให้บริการประชาชนภายในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากผู้รับบริการมาถึงผู้ให้บริการในระยะใกล้ชิด โดยมีพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้รับมอบ

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

1

2

3

4

5

6

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย