Print

51 ปี กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
เป็นเวลา 51 ปี ที่ กฟผ. อยู่เคียงข้างคนไทย เราไม่เพียงผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ แต่เราพร้อมช่วยเหลือคนไทยในทุกวิกฤต เพราะเราไม่เคยทิ้งกัน ⚡️🤝
51 ปี กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛

#EGAT #51ปีกฟผ #กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต